Mobilny punkt ZIP na kilka godzin zawitał do Domu Kultury

8 października br. w Domu Kultury w Gostyni uruchomiony został mobilny punkt wydawania danych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta – systemu elektronicznych kartotek Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zintegrowany Informator Pacjenta (dostępny pod adresem zip.nfz.gov.pl) to system indywidualnych elektronicznych kartotek pacjentów łączący wszystkie informacje dotyczące historii leczenia (począwszy od 2008 roku). Dzięki niemu pacjenci mają możliwość wglądu w historię udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej on-line z każdego komputera podłączonego do Internetu. System uruchomiono 1 lipca 2013 roku.

Mobilny punkt ZIP był dostępny od godz. 9:30 do 14:30 i przez cały ten czas cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Identyfikator i hasło do ZIP można było otrzymać po okazaniu dowodu osobistego i złożeniu podpisu pod wnioskiem. Całość trwała nie dłużej niż 3 minuty, ale do pojedynczego stanowiska i tak ciągnęła się długa kolejka. W pakiecie z danymi pacjenci otrzymywali ulotkę informacyjną na temat funkcji systemu.

Z uwagi na dość krótki, pięciogodzinny dyżur, nie wszyscy mieszkańcy mieli możliwość odebrania identyfikatorów na miejscu. Aby założyć konto w systemie ZIP z wypełnionym wnioskiem można zwrócić się też do najbliższego oddziału NFZ (np. w Tychach). W celu skrócenia czasu oczekiwania na wydanie identyfikatora, w oddziałach uruchomione zostały okienka dedykowane temu celowi.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl