Msza Święta i Apel Pamięci na 100-lecie odzyskania niepodległości

W niedzielę 11 listopada, w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, uroczystą Mszą św. w intencji ojczyzny o godz. 9.00 zainaugurowano w Gostyni i gminie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczególną liturgię, w asyście kompanii honorowej, sprawował ks. prob. Jan Podsiadło.

Podczas homilii ksiądz proboszcz mówił o potrzebie nieustannej troski o ojczyznę, także w wymiarze bardzo lokalnym – zawężonym do własnej ulicy czy zakładu pracy, nawiązując przy tym do treści „Legendy żeglarskiej” Henryka Sienkiewicza z 1900 roku – alegorii Polski pod zaborami – którą w skrócie przytoczył. Mówiąc w pierwszej osobie, ale tak naprawdę w imieniu wszystkich, przepraszał za to, co wobec Polski zostało dotąd zaniedbane. Dziękował za to, jaka Polska jest dziś – państwem liczącym się w świecie, w którym można marzyć i wzrastać. Zaapelował o podejmowanie działań na rzecz dobra wspólnego, budowania trwałego poczucia wspólnoty między ludźmi niezależnie od pochodzenia, poglądów czy stanu posiadania – Ad maiorem Dei gloriam, dla większej chwały Bożej, dla dobra ojczyzny, dla dobra nas wszystkich.

W ramach szczególnej Eucharystii w dniu Święta Niepodległości, w gostyńskim kościele odczytany został Apel Pamięci. Wspomniano w nim bohaterów walk o niepodległość, w tym mieszkańców Gostyni, którzy polegli w wojnie obronnej w pierwszych dniach września 1939 roku. Apel odczytała kadetka z Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, szkoły, która wystawiła kompanię honorową – włączając się w obchody Święta Niepodległości w Gostyni, uświetniając i wspierając główną uroczystość patriotyczno-religijną w naszej gminie.

Na zakończenie liturgii mieszkańcy i kadeci tyskiej szkoły mundurowej odśpiewali wspólnie pieśń „Boże, coś Polskę”.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl