Na pamiątkę wydarzeń sprzed 75 lat. Obchody wrześniowe

2 września na placu apelowym przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku w Gostyni odbyła się uroczystość 75. rocznicy wojny obronnej na Śląsku „Wrzesień 1939r.” Tego dnia kombatanci i mieszkańcy województwa śląskiego uczcili pamięć o uczestnikach walk stoczonych w tym miejscu we wrześniu 1939 roku.

Wspomnienia i Msza św.
Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Wójt Gminy Wyry Barbary Prasoł, która przypomniała o przebiegu starć w Gostyni, a następnie powitała wszystkich przybyłych mieszkańców i gości, wśród których znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Izabela Kloc, Wicewojewoda Piotr Spyra i przewodniczący Sejmiku Andrzej Gościniak.

Wcześniej, na wezwanie wójt symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć kpt. Franciszka Grzegorzka, zmarłego w styczniu br. uczestnika bitwy wyrskiej oraz Henryka Serafina, zmarłego w sierpniu radnego gminy Wyry, który przez lata wspierał organizatorów w przygotowaniach do wrześniowych uroczystości.

W imieniu metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca w tym roku Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Stanisław Puchała.

Przemowy i odznaczenia
Bezpośrednio po nabożeństwie, kilka słów do zebranych skierował ewangelicki duszpasterz policji ks. Tadeusz Konik. Okolicznościowe przemówienie wygłosił też wicewojewoda śląski, po którym krewny płk. Władysława Kiełbasy przedstawił życiorys wielkiego dowódcy. W nawiązaniu do ostatniego wystąpienia, artyści z Oświęcimskiego Centrum Kultury wykonali pieśń pt. “Ostatni bój pułkownika Władysława Kiełbasy”.

W trakcie uroczystości jak co roku wręczone zostały odznaczenia państwowe przyznawane przez Prezydenta RP. Medal Srebrny za długoletnią służbę otrzymała Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł. Brązowym Krzyżem Zasługi został odznaczony przewodniczący Rady Gminy Wyry Andrzej Wyroba.

Z kolei za wieloletnią współpracę przy obchodach rocznicowych medalem za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych zostali wyróżnieni: Lilianna Czajkowska, dyrygent chóru “Zorza”, Andrzej Drozdowski, komendant Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych, Anna Rajwa, kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy Wyry oraz podinspektor Aleksandra Kempa.

Na zakończenie uroczystości wygłoszony został apel poległych, po którym żołnierze oddali salwę honorową. Delegacje złożyły ponadto wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

Organizatorami obchodów wrześniowych była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach i Urząd Gminy Wyry. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra wojskowa i chór „Zorza” z Wyr. Nad sprawnym przebiegiem i bezpieczeństwem czuwali strażacy z OSP Gostyń i funkcjonariusze mikołowskiej policji.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl