Nowe stawki za śmieci przyjęte. „Zabrakło dialogu z mieszkańcami”

Podczas XI sesji Rady Gminy Wyry, która miała miejsce w dniu 24 października, radni przyjęli nowe stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, zaprezentowany tydzień temu na stronie GostyńŚląska.pl projekt uchwały w tej sprawie przeszedł bez żadnych zmian. Tym samym z początkiem przyszłego roku, to znaczy od 1 stycznia 2020 roku, opłaty za wywóz odpadów komunalnych wzrosną w gminie o około 44%.

Za przyjęciem uchwały w przygotowanym przez wójta kształcie głosowało 11 radnych. Od głosu przy podejmowaniu uchwały wstrzymał się radny Ireneusz Suchoń z Gostyni, a radny Adam Myszor z Gostyni jako jedyny był przeciw. W głosowaniu nie brali udziału nieobecni radni z Wyr: Wojciech Surma i Adrian Krzyżowski – wyniki głosowania.

Przerwana dyskusja
W ramach debaty nad projektem głos zabrała Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, która uzasadniła przed kamerami konieczność podjęcia takiej uchwały. Następnie do całości odniósł się radny Adam Myszor, zauważając między innymi, że w przypadku tej zmiany mieszkańcy musieli bazować na informacjach z „jakichś stron internetowych i mediów”, a nie otwartych komunikatach ze strony urzędu. W odpowiedzi ponownie do sprawy odnosiła się wójt, pomijając kwestię braku komunikacji z mieszkańcami.

W dalszej kolejności głos w dyskusji zabrali: Franciszek Smykla z Wyr i Piotr Jeleń z Gostyni, którzy zwrócili się z pytaniami do zagadnień podejmowanych przez radnego Adama Myszora. Następnie do dyskusji włączył się mecenas gminy Tomasz Banasik, który przedstawił m.in. własne opinie w ramach czasu przewidzianego na dyskusję dla radnych reprezentujących mieszkańców. Do tej wypowiedzi odniósł się w odpowiedzi radny Adam Myszor. Następnie radny Mirosław Sikora z Wyr zaatakował radnego Adama Myszora, zarzucając mu działanie pod publikę.

Dyskusje w temacie stawek za śmieci przerwał wniosek formalny radnego Piotra Profaski z Gostyni o zakończenie dyskusji, który na wezwanie Przewodniczącej Rady Gminy Wyry Joanny Pasierbek-Konieczny przyjęto przy 12 głosach „za” (wyniki). Odebrano tym możliwość wypowiedzi skarbnik Grażynie Słowik oraz radnej Barbarze Polok z Wyr, które wcześniej zgłosiły się do udziału w dyskusji.

Fragment sesji dotyczący procedowania uchwały w sprawie nowych stawek, wraz ze wszystkimi podjętymi kwestiami podczas dyskusji, jest dostępny na poniższym nagraniu (źródło: Urząd Gminy Wyry / Rada Gminy Wyry / esesja.tv):

Nie pierwszy raz
Sytuacja dotycząca podwyżek przypomina tą, z którą mieszkańcy spotkali się w 2016 roku, kiedy to dopiero z lektury artykułu z GostyńŚląska.pl dowiedzieli się, że zostali pozbawieni możliwości odbioru odpadów zielonych sprzed posesji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokości stawek płaconych za odbiór (artykuł).

Tak jak miało to miejsce teraz, Urząd Gminy Wyry w żaden sposób nie informował o podjętych krokach czy rozważanych wariantach, zaczynając i kończąc dyskusję nad zmianami na udostępnieniu gotowego projektu uchwały w gminnym agregatorze zarządzeń i uchwał, do którego mieszkańcy nie są zobowiązani stale zaglądać.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl