Nowy rok szkolny w cieniu pandemii. Wracają zajęcia stacjonarne

We wtorek 1 września, po przerwie wakacyjnej, rozpocznie się nowy rok szkolny 2020 / 2021. Nauczanie będzie prowadzone w sposób tradycyjny, ale w warunkach reżimu sanitarnego wymuszonego pandemią wirusa SARS-CoV-2. Utrzymanie tej formy prowadzenia zajęć będzie zależne od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Więcej uczniów i przedszkolaków
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 rozpocznie w tym roku 427 uczniów w 20 oddziałach (więcej niż przed rokiem). W Gminnym Przedszkolu zapewnione zostało miejsce dla 150 dzieci w 6 oddziałach, a w niepublicznym przedszkolu „Troskliwe Misie” – na podstawie umowy z gminą – dla 65 dzieci (również więcej niż przed rokiem). Z uwagi na działalność placówek komercyjnych przy ul. Pszczyńskiej i ul. Drzymały (żłobek i dwa przedszkola), na zajęcia w Gostyni uczęszczać będzie ogółem odpowiednio więcej dzieci, w tym takie, które dojeżdżają z ościennych miast i gmin.

We wszystkich placówkach, zarówno publicznych jak i prywatnych, już od 1 września obowiązywał będzie zaostrzony reżim sanitarny, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. W szkole podstawowej powitanie nowego roku nastąpi bezpośrednio w klasach – uczniowie spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych z góry godzinach (między 9.00 a 12.00) i w określonych salach zajęć. W przedszkolach dzieci rozpoczną zajęcia w ramach nowego roku szkolnego najpóźniej o godz. 8.00.

Lekcje w reżimie sanitarnym
Placówki będą funkcjonowały na podstawie regulaminów, które określają sposób organizacji pracy w czasie pandemii. Na ich mocy wszyscy użytkownicy będą zobowiązani m.in. do zachowywania dystansu społecznego oraz utrzymywania wysokiej higieny – w tym celu publiczne placówki zostały wyposażone przez gminę w dodatkowe środki czystości, maseczki ochronne i bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk.

Dostęp do placówek oświatowych będzie znacznie ograniczony, a każda osoba przekraczająca próg będzie zobowiązana do dezynfekcji rąk. Zmianie ulegnie sposób przemieszczania się wewnątrz budynków, na bardziej rygorystycznych zasadach przebiegać będzie wydawanie posiłków. Pomieszczenia będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. W trakcie zajęć uczniowie będą zobowiązani m.in. do korzystania wyłącznie z własnych przyborów, a podczas przerw m.in. do ograniczania kontaktów.

Realizacja zajęć w takiej formie będzie zależeć od sytuacji epidemiologicznej. W razie pogorszenia się warunków, w tym wzrostu zachorowań w regionie lub wystąpienia innej niepokojącej sytuacji, może dojść do ponownego przejścia na formę zdalną.


źródło: Ministerstwo Zdrowia RP (twitter.com/MZ_GOV_PL)

źródło: Ministerstwo Zdrowia RP (twitter.com/MZ_GOV_PL)

Placówki publiczne w czasie wakacji
Jak co roku Gminne Przedszkole prowadziło dyżur wakacyjny, na który w sierpniu uczęszczało 39 dzieci. W czasie wakacji w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 zakończono przebudowę odwodnienia dachu dużej sali gimnastycznej wraz z wykonaniem nowej wentylacji. Wcześniej w obu placówkach prowadzone były drobne prace konserwacyjne i niezbędne przeglądy.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl