Nowy rok szkolny z pandemią w tle. W szkole ponad 450 uczniów

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się w środę 1 września. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wciąż jednak nie w takiej oprawie, w jakiej zawsze miało to miejsce. Przedszkola zaczęły przyjmować dzieci jak zwykle o poranku, zaś w szkole uczniowie rozpoczęli ten dzień od spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach.

Rekordowa liczba uczniów
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w 21 oddziałach rozpoczęło w tym roku 457 uczniów – to rekord, i o 30 uczniów więcej niż przed rokiem. W Gminnym Przedszkolu zapewniono miejsce dla 150 dzieci w 6 oddziałach, a w niepublicznym przedszkolu „Troskliwe Misie” – na podstawie umowy z gminą – dla 72 dzieci, o 7 więcej niż rok wcześniej. Z uwagi jednak na działalność placówek komercyjnych przy ul. Pszczyńskiej i ul. Drzymały (żłobek i dwa przedszkola), na zajęcia w Gostyni uczęszczać będzie ogółem odpowiednio więcej dzieci, również z innych miejscowości.

W szkole podstawowej powitanie nowego roku nastąpiło w klasach. Uczniowie spotykali się z wychowawcami w wyznaczonych z góry godzinach między 8.00 a 10.00. W przedszkolach dzieci rozpoczęły zajęcia najpóźniej o godz. 8.00.

Ponownie w reżimie sanitarnym
Tak jak rok temu placówki funkcjonują na podstawie regulaminów, które określają sposób organizacji pracy w czasie pandemii. Na ich mocy wszyscy użytkownicy są zobowiązani m.in. do zachowywania dystansu społecznego.

Dostęp do placówek oświatowych jest ograniczony, tak jak sposób przemieszczania się wewnątrz nich. Pomieszczenia są regularnie wietrzone i dezynfekowane. W trakcie zajęć uczniowie są zobowiązani m.in. do korzystania wyłącznie z własnych przyborów.


Placówki publiczne w czasie wakacji
Jak co roku gostyńskie przedszkole prowadziło dyżur wakacyjny dla dzieci z gminy Wyry. Tym razem dyżur miał miejsce w lipcu. Utworzono aż 6 oddziałów.

W czasie wakacji w szkole podstawowej prowadzone były drobne prace konserwacyjne i niezbędne przeglądy, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie robót przy rozbudowie świetlicy szkolnej oraz termomodernizacji budynku. Podpisanie umowy z wykonawcą ma nastąpić najpóźniej w połowie września.


Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl