Strażacy ochotnicy z OSP Gostyń odebrali nowy sztandar

Wyjazdy do zdarzeń drogowych, pożarów czy zabezpieczania terenu gminy i powiatu to codzienność strażaków ochotników z Gostyni, którzy w ten sposób ciągle trwają w bezinteresownej służbie na rzecz mieszkańców. Przez stałe zmagania ze skutkami kolejnych wypadków, katastrof i innych niebezpiecznych zdarzeń na dość szerokim obszarze działania, w ich strażackim kalendarzu nie zostaje wiele miejsca na uroczyste świętowanie, stąd, jeśli okolicznościowe uroczystości się zdarzają, to zawsze są to wydarzenia najbardziej podniosłe i ważne. Jednym z takich wydarzeń, które na stałe zapisują się na stronach kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni, obok kolejnych okrągłych jubileuszy powstania, jest uroczystość objęcia nowego sztandaru. Taką właśnie wyjątkową uroczystość gostyńscy strażacy, ale i towarzyszący im tego dnia mieszkańcy miejscowości, przeżywali wspólnie w sobotę 7 września 2019 roku.

Poświęcenie nowego sztandaru
Ceremonia związana z objęciem nowego sztandaru rozpoczęła się o godz. 15.00, od uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji strażaków i ich rodzin w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni. Eucharystię sprawował ks. prob. Henryk Nowara. W homilii, którą wygłosił, odniósł się zarówno do postaci św. Floriana – patrona strażaków, bezinteresownej i ogromnie ważnej dla społeczeństwa służby strażaków ochotników, jak i roli sztandaru w życiu jednostki.

– Dzisiejsza uroczystość poświęcenia sztandaru niech pomoże wam na nowo uświadomić sobie wasze powołanie, bo to też jest powołanie, służba. Pan Bóg was na tej drodze właśnie postawił, i wam na tej drodze służenia ludziom pragnie dziś błogosławić – mówił ks. proboszcz do zgromadzonych w kościele strażaków.

Następnie, po odmówieniu stosownej modlitwy, ks. proboszcz poświęcił nowy sztandar OSP Gostyń, zawierający wizerunek św. Floriana, oznaczenie roku powstania jednostki i roku objęcia nowego sztandaru, a także hasło „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” i herb Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Dziękując za wspólną modlitwę, proboszcz życzył strażakom, by św. Florian wypraszał dla nich Boże Błogosławieństwo w trudnej służbie ludziom, w akcjach ratowniczych, gaszeniu pożarów, ale i przy wielu innych zadaniach, do których są kierowani.

– Dziękuję wam za tę służbę, za każdą pomoc, też ludziom tutaj na terenie Gostyni. Podobnie jak św. Florian, nie bójcie się wiary, nie bójcie się być wierzącymi strażakami. Jeśli Pan Bóg będzie was prowadził, to zobaczycie, że dzieją się rzeczy wielkie, wspaniałe – w życiu waszym, waszych bliskich i wszystkich tych ludzi, którym na co dzień pomagacie i którym służycie. Poświęcony dziś sztandar niech będzie symbolem waszej służby, męstwa i wiary – powiedział ks. proboszcz na zakończenie Mszy św.

Uroczyste przekazanie sztandaru
Z kościoła parafialnego wszyscy uczestnicy udali się ul. Rybnicką na miejsce oficjalnego przekazania sztandaru na rzecz jednostki – na teren obiektu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego za Szkołą Podstawową w Gostyni.

Celem rozpoczęcia oficjalnych uroczystości, dowódca złożył meldunek członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na wezwanie dowódcy poczet flagowy przestąpił do podniesienia na masz flagi państwowej z okazji wręczenia sztandaru dla OSP Gostyń.

Zebranych powitał następnie Fryderyk Fityka, Prezes Zarządu OSP Gostyń.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni została założona w roku 1926. Potrzeba istnienia tej organizacji wynikała z częstych pożarów, jakie nękały zabudowania gospodarcze w naszej miejscowości. Zebrała się wtedy grupa ponad 30 ludzi, którzy postanowili przeciwdziałać tym zagrożeniom. Dzisiaj, po 93 latach istnienia OSP w Gostyni, nasza jednostka i druhowie niosą pomoc przy pożarach, wypadkach drogowych, klęskach żywiołowych, podejmując interwencję kilkadziesiąt razy rocznie. Dzisiejszy dzień zapisze się w kartach naszej kroniki jako dzień objęcia nowego sztandaru, stanowiącego szczególne wyróżnienie dla naszej ponad 90-letniej służby. Już nie tylko naszej miejscowości, ale też gminy oraz powiatu – mówił prezes Fityka.

W imieniu fundatorów sztandaru – mieszkańców Gostyni – dokonano przekazania sztandaru dla OSP Gostyń, po czym nastąpiła uroczysta prezentacja nowego sztandaru jednostki. Sztandar objął najpierw Naczelnik OSP Gostyń Piotr Rzepka, po czym przekazał sztandar na rzecz pocztu sztandarowego.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl