Strażacy ochotnicy z OSP Gostyń odebrali nowy sztandar

Wyjazdy do zdarzeń drogowych, pożarów czy zabezpieczania terenu gminy i powiatu to codzienność strażaków ochotników z Gostyni, którzy w ten sposób ciągle trwają w bezinteresownej służbie na rzecz mieszkańców. Przez stałe zmagania ze skutkami kolejnych wypadków, katastrof i innych niebezpiecznych zdarzeń na dość szerokim obszarze działania, w ich strażackim kalendarzu nie zostaje wiele miejsca na uroczyste świętowanie, stąd, jeśli okolicznościowe uroczystości się zdarzają, to zawsze są to wydarzenia najbardziej podniosłe i ważne. Jednym z takich wydarzeń, które na stałe zapisują się na stronach kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni, obok kolejnych okrągłych jubileuszy powstania, jest uroczystość objęcia nowego sztandaru. Taką właśnie wyjątkową uroczystość gostyńscy strażacy, ale i towarzyszący im tego dnia mieszkańcy miejscowości, przeżywali wspólnie w sobotę 7 września 2019 roku.

Poświęcenie nowego sztandaru
Ceremonia związana z objęciem nowego sztandaru rozpoczęła się o godz. 15.00, od uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji strażaków i ich rodzin w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni. Eucharystię sprawował ks. prob. Henryk Nowara. W homilii, którą wygłosił, odniósł się zarówno do postaci św. Floriana – patrona strażaków, bezinteresownej i ogromnie ważnej dla społeczeństwa służby strażaków ochotników, jak i roli sztandaru w życiu jednostki.

– Dzisiejsza uroczystość poświęcenia sztandaru niech pomoże wam na nowo uświadomić sobie wasze powołanie, bo to też jest powołanie, służba. Pan Bóg was na tej drodze właśnie postawił, i wam na tej drodze służenia ludziom pragnie dziś błogosławić – mówił ks. proboszcz do zgromadzonych w kościele strażaków.

Następnie, po odmówieniu stosownej modlitwy, ks. proboszcz poświęcił nowy sztandar OSP Gostyń, zawierający wizerunek św. Floriana, oznaczenie roku powstania jednostki i roku objęcia nowego sztandaru, a także hasło „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” i herb Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Dziękując za wspólną modlitwę, proboszcz życzył strażakom, by św. Florian wypraszał dla nich Boże Błogosławieństwo w trudnej służbie ludziom, w akcjach ratowniczych, gaszeniu pożarów, ale i przy wielu innych zadaniach, do których są kierowani.

– Dziękuję wam za tę służbę, za każdą pomoc, też ludziom tutaj na terenie Gostyni. Podobnie jak św. Florian, nie bójcie się wiary, nie bójcie się być wierzącymi strażakami. Jeśli Pan Bóg będzie was prowadził, to zobaczycie, że dzieją się rzeczy wielkie, wspaniałe – w życiu waszym, waszych bliskich i wszystkich tych ludzi, którym na co dzień pomagacie i którym służycie. Poświęcony dziś sztandar niech będzie symbolem waszej służby, męstwa i wiary – powiedział ks. proboszcz na zakończenie Mszy św.

Uroczyste przekazanie sztandaru
Z kościoła parafialnego wszyscy uczestnicy udali się ul. Rybnicką na miejsce oficjalnego przekazania sztandaru na rzecz jednostki – na teren obiektu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego za Szkołą Podstawową w Gostyni.

Celem rozpoczęcia oficjalnych uroczystości, dowódca złożył meldunek członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na wezwanie dowódcy poczet flagowy przestąpił do podniesienia na masz flagi państwowej z okazji wręczenia sztandaru dla OSP Gostyń.

Zebranych powitał następnie Fryderyk Fityka, Prezes Zarządu OSP Gostyń.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni została założona w roku 1926. Potrzeba istnienia tej organizacji wynikała z częstych pożarów, jakie nękały zabudowania gospodarcze w naszej miejscowości. Zebrała się wtedy grupa ponad 30 ludzi, którzy postanowili przeciwdziałać tym zagrożeniom. Dzisiaj, po 93 latach istnienia OSP w Gostyni, nasza jednostka i druhowie niosą pomoc przy pożarach, wypadkach drogowych, klęskach żywiołowych, podejmując interwencję kilkadziesiąt razy rocznie. Dzisiejszy dzień zapisze się w kartach naszej kroniki jako dzień objęcia nowego sztandaru, stanowiącego szczególne wyróżnienie dla naszej ponad 90-letniej służby. Już nie tylko naszej miejscowości, ale też gminy oraz powiatu – mówił prezes Fityka.

W imieniu fundatorów sztandaru – mieszkańców Gostyni – dokonano przekazania sztandaru dla OSP Gostyń, po czym nastąpiła uroczysta prezentacja nowego sztandaru jednostki. Sztandar objął najpierw Naczelnik OSP Gostyń Piotr Rzepka, po czym przekazał sztandar na rzecz pocztu sztandarowego.

„Na podstawie Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związki Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Śląskiego w Katowicach nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni, jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia, ufundowany przez mieszkańców Gostyni.”

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla strażaków ochotników z OSP Gostyń. Brązowy medal za zasług dla pożarnictwa otrzymał Krzysztof Jeleń. Odznakę „Strażak Wzorowy” nadano następującym strażakom: Dawid Spinczek, Rafał Nowrot, Michalina Czaja, Mirosław Skorek. Odznakę za wysługę lat otrzymali: Krzysztof Jeleń (za 15 lat), Krzysztof Rybczyński (za 5 lat). Specjalnym wyróżnieniem za zasługi w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni został uhonorowany Henryk Wieczorek.

Na zakończenie uroczystości głos oddano gościom specjalnym, w tym przedstawicielom władz samorządowych. Najważniejsza deklaracja została przedstawiona podczas wystąpienia Wójt Gminy Wyry Barbary Prasoł.

– Tak jak obiecaliśmy, myślę że w przyszłym roku uda się zrealizować podstawowy zakup dla OSP w Gostyni: nowy samochód ratowniczo-gaśniczy – zapowiedziała wójt.

Po zamknięciu uroczystości, prezes OSP Gostyń Fryderyk Fityka zaprosił wszystkich strażaków, mieszkańców i gości na poczęstunek w strefie gastronomicznej przygotowanej w obrębie budynku gospodarczego obiektu.

W uroczystościach związanych z przekazaniem sztandaru udział wzięli przedstawiciele władz gminnych – Wójt Gminy Wyry, Przewodnicząca Rady Gminy Wyry, Sekretarz Gminy Wyry, radni Rady Gminy Wyry z Gostyni; przedstawiciele władz powiatowych – Starosta Mikołowski , Przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego; przedstawiciele formacji strażackich – delegacje jednostek OSP z terenu powiatu mikołowskiego i delegacja OSP z Kobióra, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostki z Nowego Jiczyna (Morawy); duchowieństwo – Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni; kierownicy gminnych jednostek – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Gostyni oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostyni; ponadto zaproszeni goście, w tym weterani pożarnictwa w Gostyni, mieszkańcy Gostyni.


Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni powstała w 1926 roku. Według danych zebranych na dzień 31 grudnia 2018 roku, jednostka liczy 48 członków, w tym 30 uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 8 członków zwyczajnych, 9 członków działających w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej oraz 1 członek honorowy.

Strażacy z Gostyni uczestniczą w kilkudziesięciu działaniach rocznie na terenie miejscowości, gminy i powiatu. W roku ubiegłym były to przede wszystkim wyjazdy do pożarów, usuwania skutków silnego wiatru, neutralizowania skutków zdarzeń komunikacyjnych oraz likwidacji gniazd niebezpiecznych owadów.

Do działań OSP Gostyń wlicza się też wyjazdy do zabezpieczania imprez masowych i ważnych uroczystości. Co roku strażacy czuwają nad bezpieczeństwem uczestników imprezy pn. „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń”, sprawują pieczę nad przebiegiem uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Września 1939 roku oraz pomagają przy cyklicznych wydarzeniach religijnych, w tym procesji Bożego Ciała i drogi krzyżowej. Ponadto stale uczestniczą też w akcjach prewencyjnych i edukacyjnych, wizytując gostyńskie przedszkola i szkoły, zarówno publiczne jak i prywatne, gdzie zapoznają dzieci i młodzież ze specyfiką pracy strażaka, wyposażeniem, a zwłaszcza szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Strażacy są organizatorami dorocznego turnieju wiedzy pożarniczej dla młodzieży, którego zwycięzcy reprezentują Gostyń w eliminacjach powiatowych. Poza tym z sukcesami biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

Ważną częścią codziennej działalności OSP Gostyń są działania szkoleniowe, w tym kursy dla drużyny młodzieżowej, kursy podstawowe uprawniające do wyjazdów do akcji czy kursy recertyfikacyjne. Strażacy regularnie biorą udział w szkoleniach ratowniczo-gaśniczych, ale też takich dotyczących wycinki wiatrołomów czy poszukiwania osób zaginionych, które są organizowane przez struktury państwowe w powiecie.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl