Odbyły się kolejne konsultacje ws. przebiegu linii kolejowej nr 170

W styczniu i lutym, przy udziale m.in. samorządów powiatu mikołowskiego i przedstawicieli spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK), ponownie konsultowane były potencjalne nitki planowanej linii kolejowej nr 170 Katowice-Ostrawa. Po ostatnim spotkaniu w dniu 18 lutego przekazano, że wariant leśny proponowany przez gminy został odrzucony.

Konsultacje przy udziale Metropolii
Kolejna tura konsultacji rozpoczęła się 20 stycznia, kiedy z inicjatywy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii doszło – w formie zdalnej – do spotkania przedstawicieli spółki CPK i PKP PLK z gminami: Łaziska Górne, Mikołów, Rybnik, Tychy oraz Wyry.

Inwestor potwierdził zainteresowanie wcześniej prezentowanymi wariantami projektowanej linii kolejowej nr 170, a następnie poinformował, że z końcem 2020 roku ogłosił pod ich kątem przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) – oferty mają wpływać do 24 lutego, a pełna dokumentacja dostępna jest tutaj. Prace nad tym dokumentem mają potrwać do I kwartału 2022 roku. Następnie planowe są bardziej konkretne konsultacje z poszczególnymi gminami i ich mieszkańcami.

fot. Obszary brane pod uwagę przez inwestora w ramach przetargu na STEŚ

Przedstawiciele gmin Mikołów, Łaziska Górne i Wyry poinformowali, że nie zgadzają się na warianty, które dotyczą ich obszarów (wariant mikołowski i pochodne). Ze strony Tychów przekazano, że miasto byłoby zainteresowane przebiegiem linii na swoim obszarze (wariant tyski) wraz z budową przystanku. Z kolei przedstawiciele Metropolii przedstawili realizowane przez siebie projekty „Kolej Plus” i kolei metropolitalnej, sugerując możliwość ich uwzględnienia w ramach prac koncepcyjnych nad nową linią ekspresową do CPK.


Przez Gostyń projektowany jest wariant zielony, powodujący kolizje z zabudową znajdującą się przy ul. Łuczników (północ) i ul. Rybnickiej (most nad rowem G).

Szlak planowanej linii nr 170 na mapie Gostyni (wariant zielony)

W odpowiedzi na wniosek Tychów przedstawiciele CPK przekazali, że wariant tyski został wcześniej odrzucony z powodu szkód górniczych oraz eksploatacji węgla we wschodnich i północnych rejonach Jastrzębia-Zdroju. Poza tym torowisko na trasie Tychy-Katowice objęte jest inwestycjami PKP PLK (planowana jest rozbudowa do czterech torów), zaś lokowanie przystanku w Tychach nie było gwarantowane. Następnie poinformowano, że na dzień dzisiejszy możliwe są wyłącznie korekty w ramach wariantu mikołowskiego i jego pochodnych – ponieważ jest to wariant bazowy dla zamówionego już STEŚ.

Podczas spotkania nie wypracowano rozwiązania. Przedstawiciel Tychów stwierdził, że wcześniej nie było informacji o braku możliwości lokowania przystanku na terenie miasta, poprał ponadto zastrzeżenia z Mikołowa, Łazisk Górnych i Wyr. Ze strony CPK zaproponowano na koniec, by zainteresowane gminy we własnym gronie wypracowały akceptowalny przebieg, ale tylko w oparciu o już wyznaczone warianty.

Wariant alternatywny odrzucony
W dniach 4 i 9 lutego miały miejsce wewnętrzne konsultacje przy udziale przedstawicieli zainteresowanych miast i gmin, w tym m.in.: Tychów, Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza, Kobióra i Wyr. W efekcie ustalono, że zaproponowana zostanie trasa przez lasy, okalająca Gostyń ze Zgoniem od wschodu i południa – mniej więcej w takim przebiegu, jak było to prezentowane podczas sesji Rady Gminy Wyry w listopadzie 2020 roku.

fot. Wypracowany przez gminy wariant alternatywny (szary) na mapie powiatu z UM Mikołów

Na spotkaniu z przedstawicielami CPK, które miało miejsce w dniu dzisiejszym, to jest w czwartek 18 lutego, alternatywny przebieg zaprezentowała Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, podkreślając, jak cytują Aktualności Powiatu Mikołowskiego, że „lasy pszczyńskie są cennym dobrem, ale równie ważni są nasi mieszkańcy i ich domostwa”.

Pomysł na poprowadzenie torów przez lasy spotkał się z negatywnym odbiorem przedstawicieli spółki CPK. Tłumaczyli to tym, że inwestycja w tym obszarze zniszczyłaby cenny drzewostan i znacznie utrudniałaby migrację zwierząt. Ponadto taka linia przebiegałaby w dużej bliskości i równolegle do już istniejącej linii kolejowej przy granicy z Tychami. „Według projektantów budowanie kolejnej trasy w tym miejscu byłoby nieracjonalne” – podały w swojej relacji Aktualności Powiatu Mikołowskiego.

Podczas spotkania odrzucona została także propozycja wykorzystania istniejącej linii kolejowej nr 140 przez Mikołów. Przedstawiciele CPK argumentowali, że niemożliwe jest podniesienie parametrów tego szlaku do standardu kolei wysokich prędkości.

Strony podczas tego spotkania również nie doszły do porozumienia. Warianty przez gminę Wyry zostały uwzględnione w przetargu na STEŚ i są aktualne.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz