Odcinek przez Gostyń wśród wariantów linii kolejowej 170 do CPK

Nie ustają prace koncepcyjne związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego i przynależnych do niego szlaków kolejowych. Podczas październikowej sesji Rady Gminy Wyry wójt Barbara Prasoł zasygnalizowała, że spółka prowadząca projekt sonduje właśnie nowy wariant poprowadzenia jednej z linii kolejowych przez dużą część gminy.

Centralny Port Komunikacyjny to obok omawianego już w kontekście Gostyni Kanału Śląskiego jeden ze sztandarowych projektów rządu RP. Według założeń port ten ma kumulować ruch lotniczy, kolejowy i drogowy z całej Polski w jednej lokalizacji między Warszawą i Łodzią w gminie Baranów. Podstawę dla tzw. komponentu kolejowego ma stanowić siatka linii kolejowych dużych prędkości wychodząca z regionów.

Jednym z nowych szlaków kolejowych ma być linia 170 Katowice-Ostrawa. W początkowej fazie konsultacji odbywających się w pierwszej połowie tego roku, rozważany był m.in. „wariant zachodni”, który zakładał przebieg linii przez siedliska Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mokrem, a także „wariant tyski”, który z kolei zakładał przebieg równoległy do istniejącej linii kolejowej Katowice-Bielsko. Obecnie, jak wynika z informacji z sesji, pod uwagę brany jest też nowy wariant przez Wyry i Gostyń.

Kolejna tura konsultacji w tej sprawie odbyła się pod koniec października. Na zaproszenie spółki zajmującej się CPK wzięła w nich udział Wójt Gminy Wyry. Celem spotkania było omówienie – w formie zdalnej – m.in. nowego wariantu trasy, zakładającego poprowadzenie torów przez zachodnią część Wyr i centralną część Gostyni. Wariant ten miał pojawić się w wyniku wcześniejszych konsultacji i wprowadzonych korekt.

Jak w trakcie październikowej sesji powiedziała wójt, gmina nie jest zainteresowana wskazanym przez spółkę szlakiem. To ze względu na to, że taki przebieg linii kolejowej dużych prędkości wyraźnie rozdzieli dotąd integralne części gminy.

Na dziś wiadomo, że sprawa przebiegu linii jest we wczesnej fazie rozwoju i nic nie jest przesądzone. Konsultacje trwają, a w ramach kolejnej tury spółka odpowiedzialna za projekt CPK ma spotykać się indywidualnie z gminą. Z informacji wójta wynikało, że będzie sprawę monitorować stojąc na straży interesów obu miejscowości.

Z fragmentem sesji dotyczącym linii kolejowej można zapoznać się tutaj.


Kilka slajdów na temat linii nr 170 ze strony mikolow.eu/koleje-cpk:

Obrazek domyślny
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl