Odkryjmy naszą historię – trwa zbiórka zdjęć i dokumentów

Gminna Biblioteka Publiczna od kilkunastu miesięcy prowadzi zbiórkę zdjęć i dokumentów świadczących o bogatej historii naszej miejscowości. Dzięki uprzejmości mieszkańców w zbiorach znalazło się już ponad 100 cyfrowych kopii zdjęć i dokumentów. Ta pokaźna suma zgromadzonych materiałów dostarczyła wiele interesujących informacji na temat dziejów Gostyni. Wciąż brakuje jednak kilka obiektów, które istnieją w pamięci mieszkańców, ale nie znajdują dla siebie potwierdzenia na papierze. Z tego względu w imieniu organizatorów akcji, ponownie informujemy o zbiórce historycznych dokumentów.

Jakie materiały są poszukiwane?

Zdjęcia ukazujące: dawne zabudowania, stroje ludowe, sceny rodzajowe czy rozpoznawalne do dziś miejsca, które niekoniecznie muszą znajdować się na pierwszym planie; pisemne znaki czasu, wszelkiego rodzaju dokumenty historyczne: wycinki artykułów z lokalnej prasy, cegiełki, pocztówki (?), karty okolicznościowe itp.

Mieszkańcy zainteresowani zbiórką, pragnący wnieść swój wkład w archiwum, mogą przekazywać materiały w bibliotece w godzinach funkcjonowania placówki. Oryginały zdjęć i dokumentów zostaną na miejscu zeskanowane i niezwłocznie oddane właścicielowi. Cyfrowe kopie nie są nigdzie rozpowszechniane, gdyż archiwum ma zamknięty charakter (dostępne tylko dla organizatorów akcji). Celem zbiórki jest ochrona zanikających z upływem czasu dokumentów, które są ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności.

Historia Gostyni wciąż kryje wiele ciekawych i interesujących wątków, które być może uda się rozwinąć z pomocą nowych fotografii i dokumentów przekazanych do archiwum. Udało nam się ustalić, że w zbiorach brakuje m.in. zdjęć szynowej kolejki biegnącej w pobliżu OSP Gostyń z konstrukcją stalową (istniejącej jeszcze w latach 60′) czy nowszych ujęć z budowy centrum Gostyni.

Więcej informacji na temat zbiórki historycznych dokumentów można uzyskać bezpośrednio u bibliotekarzy.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Jeden komentarz

  1. […] zbierania fotografii i starych dokumentów, celem zawarcia ich w przyszłej monografii2 (autorzy zgodnie przyznają, że była to nieocenionej wartości akcja, […]

Komentarze są wyłączone.