Będzie przetarg na kompleksowy projekt przebudowy DW 928

W pierwszej połowie lutego Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa udzielił odpowiedzi na pismo posłanki Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie przeprowadzenia kompleksowego remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 928.

Marszałek w odpowiedzi informuje, że przebudowa drogi wojewódzkiej na całym jej przebiegu (od skrzyżowania z DK1 w Kobiórze do skrzyżowania z DK44 w Mikołowie) jest ujęta na „Liście rankingowej projektów dotyczących budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich przewidywanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, która została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Wpisanie zadania na listę wiąże się z koniecznością przygotowania pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Jak zapowiada w swoim piśmie marszałek, przetarg na wykonanie dokumentacji ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

Jeśli uda się przygotować wszystkie wymagane dokumenty, to będzie to jednak dopiero połowa drogi do sukcesu. Projekt przebudowy musi zostać jeszcze wybrany w trybie konkursowym spośród projektów wskazanych na liście rankingowej do dofinansowania z funduszy unijnych – w ramach wspomnianego wcześniej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W odniesieniu do drogi wojewódzkiej nr 928 zakłada się, w przypadku uzyskania wsparcia w ramach RPO, prowadzenie przebudowy w latach 2017-2018 – zakłada w swoim piśmie Marszałek Województwa Śląskiego.

Odpowiedź marszałka na kolejne pismo w sprawie drogi publikujemy dzięki uprzejmości radnego Michała Kopańskiego. Posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska zbierała już głos w sprawie DW 928 m.in. w czerwcu 2012 roku.


Pełna treść odpowiedzi Marszałka Województwa Śląskiego:

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl