Ulicami Gostyni przemaszerowały orkiestry dęte z województwa śląskiego

W niedzielę 16 września orkiestry dęte z całego województwa śląskiego zjechały do Zagrody Śląskiej w Gostyni, aby zaprezentować swój dorobek i wymienić się doświadczeniami w ramach I Wojewódzkiego Zlotu Orkiestr Dętych “Ambitus”. Występy zespołów poprzedziła Msza św. i przemarsz ulicą Rybnicką i Pszczyńską.

Wojewódzki zlot orkiestr oficjalnie rozpoczął się od Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni, którą celebrował proboszcz ks. Jan Podsiadło. W eucharystii udział wzięły zarówno wszystkie zespoły uczestniczące w wydarzeniu, jak i licznie zgromadzeni parafianie. Wyjątkową oprawę muzyczną zapewniała orkiestra działająca przy Elektrowni Łaziska.

Część artystyczną w Zagrodzie Śląskiej poprzedziły wystąpienia Barbary Prasoł, Wójt Gminy Wyry, oraz Jolanty Rynkiewicz-Kotwasińskiej, dyrektor Domu Kultury w Gostyni.

Na gostyńskiej scenie plenerowej kolejno prezentowały się: Orkiestra Dęta Elektrowni „Łaziska”, Orkiestra Reprezentacyjna Policji Województwa Śląskiego, Tarnogórska Orkiestra Dęta, Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”, Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice, Orkiestra Dęta KWK „Bolesław Śmiały”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Domu Kultury w Kozach oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl