OSP Gostyń w gotowości bojowej w związku z COP24 w Katowicach

W Katowicach rozpoczął się 24. szczyt klimatyczny ONZ. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom, w stan gotowości operacyjnej postawiono wiele służb porządkowych i ratowniczych z całego województwa śląskiego. Do jednostek, które na czas trwania konferencji COP24 pełnią zadania związane z zabezpieczeniem regionu, należy również Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni.

– W związku ze szczytem klimatycznym ONZ w Katowicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie zwróciła się do jednostek OSP włączonych do krajowego system ratowniczo-gaśniczego (KSRG), w sprawie wyznaczenia jednostek gotowych do podjęcia działań w celu zwiększenia zabezpieczenia operacyjnego rejonu na czas trwania konferencji. Gotowość do podjęcia dodatkowych działań zadeklarowała również nasza jednostka. Zgodnie z harmonogramem w dniach 3 i 10 grudnia sprawujemy w Gostyni dyżur w ramach powiatu mikołowskiego. Wartę pełni zastęp w pełnej obsadzie osobowej, z gotowością do wyjazdu w czasie maksymalnie 5 minut od ogłoszenia alarmu – informuje Fryderyk Fityka, Prezes Zarządu OSP Gostyń.

Dyżur w poniedziałek 3 grudnia rozpoczął się o godz. 8.00 od zgłoszenia zastępu na stanowisku kierowania w KP PSP Mikołów. Poza pełnieniem obowiązków związanych z dyżurem, w ciągu całego dnia strażacy podejmowali się prac gospodarczych i konserwacyjnych w obrębie remizy. Do godz. 20.00, kiedy wartę objęła nocna zmiana, dyżur przebiegał spokojnie. Druga zmiana czynności zakończyła we wtorek o godz. 8.00. Kolejny dyżur w ramach gostyńskiej jednostki pełniony będzie przez strażaków za tydzień, w poniedziałek 10 grudnia.

24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24) odbywa się w Katowicach w dniach od 2 do 14 grudnia 2018 roku. W szczycie klimatycznym weźmie w sumie udział 26 tys. delegatów z ponad 190 państw świata i jednego związku państw – Unii Europejskiej. W ramach tego wydarzenia odbędzie się także 4. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). Wydarzenie ma miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i tymczasowych pawilonach wybudowanych na tą okazję w katowickiej Strefie Kultury.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl
Zostaw komentarz