Koncepcja otwartej przestrzeni publicznej w centrum Gostyni

W dniu 23 lutego 2010 roku na posiedzeniu Komisji do spraw rozwoju miejscowości Gostyń zaprezentowana została propozycja zmiany planu przebudowy centrum, odnoszący się do czwartego etapu inwestycji. Propozycja dotyczy utworzenia pomiędzy budynkami biblioteki, przedszkola i Domu Kultury reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, otwartego dla pieszych placu centralnego z wyeksponowaną Kolumną Trójcy Świętej.

Koncepcja nie spotkała się z przychylnością radnych. Przewodniczący Rady Gminy już na wstępnie w dosadny sposób, wyraził swoją dezaprobatę dla tego pomysłu. Przeszkodą okazały się parkingi, które miały powstać obok Kolumny Trójcy Świętej. Według radnych nowe miejsca parkingowe są mieszkańcom niezwykle potrzebne.

Wójt Gminy Wyry potwierdziła, że parkingi w centrum są rzeczywiście potrzebne ze względu na imprezy w Domu Kultury i  prośby pracowników placówek działających w pobliżu, jednak do końca nie skrytykowała propozycji. Wójt zaproponowała wyjście alternatywne (przesunięcie parkingów na nieodległą działkę gminną, celem utworzenia przyjaznej otwartej przestrzeni w omawianym miejscu) oraz zapowiedziała, że kształt inwestycji będzie jeszcze omawiany na spotkaniu z mieszkańcami.

Sprawa jest zatem otwarta, a propozycja, tym razem w formie pisemnej, ponownie trafi na posiedzenie Komisji. Póki co zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami przedstawionej koncepcji. Prosimy również o podzielenie się z opiniami i uwagami na przykład pod redakcyjnym adresem mailowym.

Zobacz: Projekt zmiany planu przebudowy centrum (opis + wizualizacje)

Zobacz też