Koncepcja otwartej przestrzeni publicznej w centrum Gostyni

W dniu 23 lutego 2011 roku na posiedzeniu Komisji do spraw rozwoju miejscowości Gostyń zaprezentowana została propozycja zmiany planu przebudowy centrum, odnosząca się do czwartego etapu inwestycji. Propozycja dotyczyła utworzenia pomiędzy budynkami biblioteki, przedszkola i Domu Kultury reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, otwartego dla pieszych placu centralnego z wyeksponowaną Kolumną Trójcy Świętej.

Koncepcja nie spotkała się jednak z przychylnością gostyńskich radnych. Przewodniczący Rady Gminy już na wstępnie w dosadny sposób wyraził swoją dezaprobatę dla tego pomysłu. Przeszkodą okazały się parkingi, które miały powstać obok Kolumny Trójcy Świętej. Według radnych nowe miejsca parkingowe są mieszkańcom niezwykle potrzebne.

Wójt Gminy Wyry potwierdziła, że parkingi w centrum są rzeczywiście potrzebne ze względu na imprezy w Domu Kultury i prośby pracowników placówek działających w pobliżu, jednak do końca nie skrytykowała propozycji. Wójt zaproponowała wyjście alternatywne – przesunięcie parkingów na nieodległą działkę gminną, celem utworzenia przyjaznej otwartej przestrzeni w omawianym miejscu – oraz zapowiedziała, że ostateczny kształt inwestycji będzie jeszcze omawiany na spotkaniu z mieszkańcami.

Zobacz: Koncepcja zmiany planu przebudowy centrum (opis + wizualizacje)

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz