Pamięci bohaterów poległych w obronie ziemi śląskiej

Na placu przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku w Gostyni, kombatanci i mieszkańcy województwa śląskiego wspólnie uczcili 72 rocznice walk obronnych na Śląsku.

Tegoroczne obchody rocznicowe rozpoczęto uroczystym zaciągnięciem warty honorowej przed Pomnikiem oraz pieśnią Gauden Mater Polonia (w wykonaniu gminnego chóru „Zorza”). Następnie w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Wyry pani Barbara Prasoł, przypomniała zebranym o zaciętych walkach pomiędzy bandami hitlerowskimi, a broniącymi się na polach gostyńskich jednostkami Grupy Operacyjnej „Śląsk”.
(…) Z najwyższa czcią i szacunkiem chylę dziś głowę przed bohaterami tamtych zmagań, przed obrońcami ojczyzny, którzy walczyli w dniach tragicznego września 1939 roku w obronie ziemi gostyńskiej i wyrskiej oraz na innych polach bitew II wojny światowej. (…) Cześć ich pamięci.

W następnej kolejności Wójt Gminy Wyry powitała przybyłych gości honorowych, wśród których byli: pani poseł Izabela Kloc, pan płk. Zbigniew Piątek pełnomocnik wojewody śląskiego ds. wychowania patriotycznego, radny Sejmiku Śląskiego pan Piotr Zienc, dyrektor IPN w Katowicach pan Andrzej Drogoń, prezes śląskiego zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Katowicach pan Mieczysław Wilczyński,  weteran II wojny światowej pan porucznik Franiszek Grzegorzek, pani Joanna Strzelecka (córka kapt. Jana Strzeleckiego), ks. kapelan Wojska Polskiego płk. Mirosław Sułek, dziekan dekanatu łaziskiego ks. Jacek Wojciech, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołowie ks. Kornel Undas, przedstawiciel ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego ks. ppor. Marcin Konieczny oraz proboszcze naszych gminnych parafii rzymsko-katolickich. Na placu przed Pomnikiem nie zabrakło ponadto przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów okolicznych zakładów pracy, przedstawicieli służb porządkowych, gminnych instytucji publicznych oraz delegatów związków kombatanckich.

W tym roku wśród honorowych gości zabrakło pana kapitana Jan Strzeleckiego, który odszedł na wieczną wartę w marcu bieżącego roku. Symboliczną minutą ciszy zgromadzeni na placu przed Pomnikiem uczcili jego pamięć.

Po oficjalnym powitaniu gości, rozpoczęła się msza święta koncelebrowana przez księdza proboszcza Jana Podsiadło z  parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni. Homilię w nawiązaniu do genezy uroczystości wygłosił kapelan Wojska Polskiego ks. płk. Mirosław Sułek. Kilka słów do zebranych skierował również ks. Kornel Undas, który zauważył, że poświęcenie żołnierzy walczących czy to w Westerplatte, Węgierskiej Górce czy na polach gostyńskich, było poświęceniem jednakowo wielkim.

Następnie przyszedł czas na wyczekiwane wystąpienie uczestnika bitwy gostyńskiej. Pan porucznik Franciszek Grzegorzek, szczegółowo zrelacjonował zebranym przebieg stoczonej w pobliżu bitwy, a także opowiedział o swoich losach związanych z II wojną światową. Relacja świadka tamtych ważnych wydarzeń, a zarazem uczestnika zaciętych walk, pozwoliła zgromadzonym przenieść się w czasie do pamiętnego września 1939 roku. Była to doskonała lekcja historii nie tylko dla młodzieży gostyńskich szkół noszących imię Bohaterów Września 1939 roku. Na zakończenie pan porucznik podziękował za wysłuchanie wystąpienia oraz ofiarował Wójt Gminy Wyry własnoręcznie wykonaną ikonę Matki Boskiej Pszowskiej Uśmiechniętej.
(…) Jest nas dzisiaj tylko garstka wrześniowców i wszyscy dziś mają powyżej 90 lat. Jest nas jednak czuć. (…) Zgodnie z zasadą – przychodząc na ten świat człowiek niczego ze sobą nie przynosi, nie możne też niczego zabrać odchodząc, ale może pozostawić ślady po których łatwiej będzie stąpać innym. (…) Cześć ojczyźnie – tymi słowami pan Franciszek zakończył przemówienie.

W tym roku odznaczenie za zasługi dla katowickiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych otrzymali: ksiądz Rafał Październiok (proboszcz parafii pod wezwaniem Podniesienia Krzyża Świętego), pani Jadwiga Pasierbek (dyrektor Zespołu Szkół w Gostyni) oraz pani Ewa Taut (kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej w Urzędzie Gminy Wyry). Odznaczenia wręczył prezes wojewódzkiego Zarządu Związku pan Mieczysław Wilczyński.

Włodarze naszej gminy tytułem “Przyjaciela Gminy Wyry” uhonorowali natomiast pana płk. Zbigniewa Piątka, za wieloletnią współpracę w obszarze działań na rzecz rozwoju Gminy Wyry oraz za owocne wsparanie przedsięwzięć związanych z budowaniem naszej małej ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939r. i wystrzelono salwę honorową w hołdzie poległym. Wspólnie odśpiewano również Rotę i tym samym zakończono obchody uroczystości.

Organizatorami tegorocznych obchodów wrześniowych była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach, Urząd Gminy Wyry oraz 18 Batalion Desantowo Szturmowy im. kapt. Ignacego Gazurka z Bielska Białej. Odpowiednią oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła orkiestra KWK Bolesław Śmiały oraz gminny chór mieszany „Zorza”.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl