Plan na plac centralny. Nowe ławki i udogodnienia dla rowerzystów

Urząd Gminy Wyry poszukuje firmy, która wykona projekt budowlany i przebuduje przestrzeń publiczną w centrum Gostyni w oparciu o przygotowany wcześniej program funkcjonalno-użytkowy. Dokument ten przewiduje m.in. wytyczenie nowych ciągów pieszych, dostawienie nowych elementów małej architektury i inną aranżację zieleni.

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany w 2021 roku w mikołowskiej pracowni projektowej „Wykrzyknik”. Wskazuje na to, co było zamysłem projektantów na to miejsce – „stworzenie przestrzeni, która będzie wyróżniać się nowoczesnym, dynamicznym układem nawierzchni, faktur i materiałów, przy jednoczesnym zachowaniu wybranych elementów istniejących” – ale też na to, co chciałby zrealizować po przetargu zamawiający.

Zasadnicza część programu
Dołączony do programu plan zagospodarowania terenu zakłada utworzenie na centralnym placu dwóch nowych ciągów komunikacyjnych w osi północ-południe, biegnących po skosie od parkingu za przychodnią do istniejącego chodnika przed przedszkolem. Nowe ciągi miałyby zostać wyłożone prostokątnymi płytami betonowymi w kolorze ciemnoszarym, z zachowaniem chodnika poprowadzonego przed laty od przystanku Gostyń Poczta do budynku po poczcie, który przy okazji miałby zostać gruntownie wyczyszczony.

Pomiędzy nowymi korytarzami miałaby powstać nowa przestrzeń rekreacyjna, wyłożona żwirem ogrodowym. Wzdłuż jej granic zaplanowano posadowienie 11 ławek betonowych z drewnianymi siedziskami, a wewnątrz miejsce pod 5 drzew (katalpa kulista – „drzewo na patyku”), kilka krzewów (m.in. karłowata azalia japońska) i głazów ozdobnych o różnych rozmiarach, a także miejsce pod dodatkowe elementy małej architektury, w tym:

  • 1 ławkę solarną z trzema portami USB do ładowania urządzeń mobilnych oraz oświetleniem, które uruchamia się automatycznie po zmroku,
  • biblioteczkę plenerową do booksharingu,
  • samoobsługową stację naprawy rowerów,
  • 5 stojaków rowerowych wielostanowiskowych,
  • 1 parking dla psów w kształcie psa z miską na wodę o pojemności 1 litra,
  • 1 kosz na psie odchody z zasobnikiem na worki.

Całość miałyby uzupełniać 4 betonowe kosze na śmieci oraz tablica informacyjna na temat źródła finansowania inwestycji – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Nową strefę rekreacyjną odgradzałyby pasy zieleni urządzonej (m.in. kostrzewa sina, czerwona trawa „Red Baron” – implementacja cylindryczna) oraz istniejąca zieleń (m.in. rośliny za wiatą przystankową). Trawnik zostałby uporządkowany i odchwaszczony.


Zamysłem autorów programu było, by w możliwie największym stopniu uniknąć likwidacji istniejącej zieleni, ale plany nie wskazują, by miały zostać ocalone drzewa rosnące dokładnie na środku placu. W ostatnich dniach pojawiły się na nich oznaczenia świadczące o możliwej wycince (wysłano pytanie w tej sprawie).


Ponadto w obrębie głównego placu przewidziano poprowadzenie utwardzonej, szerokiej ścieżki między bankomatem a wewnętrzną strefą rekreacyjną, która miałaby zostać wykonana z wykorzystaniem ażurowej płyty betonowej. Znajdujące się obok tego traktu zagłębienie otoczone murem – pod północną ścianą budynku biblioteki – miałoby zostać obsypane żwirem, a sam murek wcześniej dokładnie wyczyszczony.

Część dodatkowa – parking i nowy mur oporowy
Program funkcjonalno-użytkowy odnosi się nie tylko do przestrzeni przed budynkiem po urzędzie pocztowym, ale też do terenu na tyłach tego budynku, który do czasu przebudowy gminnego przedszkola stanowił część przedszkolnego ogrodu.

W tym miejscu projektanci zaproponowali utwardzenie nawierzchni z wykorzystaniem płyt ażurowych i chodnikowych. Ma to umożliwić parkowanie samochodów przy zachowaniu chłonności gruntu. Drzewa miałyby dalej rosnąć między płytami.

Ponadto, z uwagi na zły stan nawierzchni wyjazdu z parkingu za ośrodkiem zdrowia, a także zły stan znajdującego się obok muru oporowego przy rowie S, zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni i nowego muru oporowego.

Zmiany jeszcze w tym roku?
Jeśli gmina znajdzie wykonawcę na projekt budowlany i realizację projektu, wszystkie prace miałby zostać zrealizowane jeszcze w tym roku – w przeciągu 4 miesięcy.

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego kosztowało 9.963,00 zł brutto. Orientacyjna wartość zamówienia w ogłoszonym własnie przetargu na realizację to 300 tys. zł – tyle też środków gmina otrzymała na to zadanie z Funduszu COVID-19.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl