Po czterech chorych na miejscowość i aż jedenastu ozdrowieńców

Według danych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie ważnych na niedzielę 5 lipca, w Gostyni są 4 aktywne przypadki zakażenia SARS-CoV-2 – dokładnie tyle samo, co w sąsiednich Wyrach. W całej gminie w ostatnim tygodniu przybyło aż 8 ozdrowieńców. Na 19 zakażonych mieszkańców 11 osób to osoby notowane jako zdrowe.

Nieznana jest liczba ozdrowieńców zarejestrowanych w każdej z miejscowości. PCZK Mikołów od lipca nie raportuje już ozdrowieńców w podziale na Gostyń i Wyry.

Z danych przekazywanych codziennie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach wynika z kolei, że od chwili stwierdzenia w gminie pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem – 5 maja 2020 roku – stan chorych mieszkańców gminy był zawsze na tyle dobry, że nie nastąpiła konieczność hospitalizacji żadnej z tych osób.


Default image
COVID-raport
covid[at]gostynslaska.pl