Podziękowanie za 14 lat pasterzowania ks. prob. Rafała Październioka

Obok wielu słów podziękowań i kilku drobnych upominków, parafianie wnieśli też w darze stary, ale odnowiony zegar stojący, który na czas uroczystości wystawiono w prezbiterium. Historyczny mebel wraz z dołączoną do niego dedykacją ma przywoływać w nowym domu proboszcza parafian z Gostyni. Proboszcz przyjmując ten dar, przyznał, że zegar w tym miejscu bardzo go zaskoczył. Przypomniał mu o tym, że jak przeszedł do Gostyni, to w kościele wisiało kilka mniejszych, które z czasem zaczął kolejno usuwać. Dziś widząc ten okazały zegar pomyślał, że wolą parafian na dobre do kościoła wrócił, bo nie będzie w stanie się go już pozbyć.

Składając podziękowania proboszczowi, Rada Parafialna nie zapomniała też o gospodyni, pani Bożenie, która przez 14 lat prowadziła probostwo. Dla niej w podzięce przygotowano ogromny kosz pełen przeróżnych słodkości.

Odrębne podziękowania wobec proboszcza skierowali też przedstawiciele służby liturgicznej, dzieci i młodzież parafii, przedstawiciele gminy Wyry i Rady Gminy Wyry, reprezentanci gminnego chóru „Zorza” oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni. Na cześć proboszcza odśpiewano „Sto lat”, a chór zaintonował pieśń „Niech ci Bóg błogosławi co dnia”.

Specjalnie podziękowania skierował na koniec wicedziekan dekanatu Łaziska, ks. Krzysztof Jasek. Dziękował za posługę w gostyńskiej wspólnocie, łączenie ludzi z Bogiem i między sobą, za owocną posługę dziekana dekanatu Łaziska, a wcześniej wicedziekana. Ks. Krzysztof obiecał modlitwę i życzył dużo sił, zdrowia i wytrwałości, darów tak bardzo potrzebnych na kolejne lata posługiwania, a także życzliwego przyjęcia przez wiernych w nowej wspólnocie pw. św. Jadwigi Śląskiej.

Ksiądz proboszcz dziękują za wszystkie dobre słowa przypomniał na zakończenie, że kiedy przychodził do parafii w Gostyni, też było wiele związanych z tą zmianą niewiadomych. Parafianie nie wiedzieli kogo i czego mogą się spodziewać, choć dla niego samego Gostyń nie była taką znów wielką zagadką. Był tu jeszcze jako ministrant, m.in. w ramach rekolekcji ministranckich, a już jako kapłan zawitał swego czasu do Gostyni w charakterze wicemoderatora Ruchu Dzieci Maryi. Potem jako proboszcz przybył już na stałe. Raz jeszcze podziękował za współpracą, za wszelką dobroć i życzliwość. Wspomniał rodzinę i rodzeństwo, w których też zawsze ma wsparcie. Na zakończenie uroczystości udzielił wszystkim błogosławieństwa.

W uroczystym podziękowaniu, prócz ks. wicedziekana, parafian, świeckich współpracowników i gości, proboszczowi towarzyszyli chórzyści z gminnego chóru „Zorza” pod dyrekcją Lilianny Czajkowskiej oraz Orkiestra Dęta Elektrowni „Łaziska” pod dyrekcją Bogdana Plichty.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl