Wielki jubileusz szkoły. Minęło pół wieku od ukończenia budowy

Dokładnie pięćdziesiąt lat temu, 18 czerwca 1961 roku, oddano do użytku nowy budynek szkoły w Gostyni. Nowoczesny i dobrze wyposażony gmach rozpoczął wtedy nowy etap historii miejscowej podstawówki. Z tej okazji dzień wcześniej, w dniu 17 czerwca (piątek), w murach jubilatki świętowano tą wyjątkową rocznicę, która była połączona z uroczystością nadania gimnazjum imienia Bohaterów Września 1939.

Oficjalne obchody jubileuszu rozpoczęto od odsłonięcia pamiątkowej tablicy z imieniem gostyńskiego gimnazjum. Tablicę zawieszoną w holu szkoły, nieopodal drzwi wejściowych, odsłoniła Maria Lipińska, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku. Pamiątkę poświecił metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń.

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół, po odśpiewaniu hymnu Rzeczpospolitej Polskiej i powitaniu gości, Przewodniczący Rady Gminy Wyry Andrzej Wyroba odczytał wobec zgromadzonych treść uchwały Rady Gminy Wyry nadającej Gimnazjum imię Bohaterów Września 1939. Następnie poczet sztandarowy Rady Rodziców przekazał na ręce dyrektor Jadwigi Pasierbek nowy sztandar Gimnazjum w Gostyni. Dziękując za ten cenny dar dyrektor zapewniła, że jest on symbolem wartości, które są i nadal będą fundamentem pracy wychowawczej.

Szkoła powstała przede wszystkim dla uczniów zdobywających tu wiedzę i życiowe doświadczenie, dlatego niedługo po odebraniu sztandaru, pani dyrektor przekazała ten ważny symbol na ręce uczniów. Wychowankowie gimnazjum, przyjmując sztandar szkoły, złożyli wobec tego uroczyste ślubowanie w obecności delegatów. Uczniowie zapewnili w ten sposób o swojej gotowości do wypełniania obowiązków, działania na rzecz szkoły, a także godnego jej reprezentowania poza murami.

W kolejnym punkcie uroczystości dyrektor placówki przypomniała zgromadzonym o najważniejszych momentach w historii szkoły.

Kamień węgielny pod budowę szkoły wmurowano w dniu 22 lipca 1959 roku. Po dwóch latach budowy prowadzonych przez mieszkańców, w popularnych niegdyś czynach społecznych, obiekt został uroczyście oddany do użytku, co nastąpiło 18 czerwca 1961 roku. (…) Budynek nowej szkoły spełnił długoletnie starania mieszkańców Gostyni o właściwe miejsce do nauki dla młodego pokolenia. Miał 11 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, kuchnię i świetlicę. Wcześniej dzieci uczyły się w dwóch ponad stuletnich, ciasnych budynkach przy ówczesnej ulicy Mikołowskiej (dziś ul. Pszczyńska).

W nowej szkole, 1 września 1961 roku naukę rozpoczęło 334 uczniów w 10 oddziałach. Grono pedagogiczne składało się wówczas z 9 osób. (…) Wtedy też szkoła podstawowa otrzymała imię Bohaterów Września 1939. Imię to wybrała ówczesna Rada Pedagogiczna chcąc oddać hołd ogromnie ważnym wydarzeniom związanym z naszą miejscowością. To właśnie w Gostyni, na skraju lasu, stoczono jedną z największych bitew obronnych kampanii wrześniowej. Tutaj zginęli polscy żołnierze i cywile, mieszkańcy Gostyni.

(…) Ważnym momentem historii był też rok 1989 – w dniu 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej, szkoła otrzymała sztandar. Jego przekazanie odbyło się w trakcie uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września. Dużą zmianą, (…) która wyszła nam na dobre, było przejęcie jej prowadzenia przez gminę Wyry w 1994 roku. Od samego początku w naszej gminie szkoły otrzymały swój budżet. Nasze pieniądze mogliśmy wydać na konkretne remonty. Stopniowo wymieniano lub odnawiano zniszczone z powodu upływu lat elementy. W tym samym czasie, szkoła wzbogacała się o najnowsze zdobycze techniki. (…) Kolejną nowością która weszła w życie na skutek przeprowadzonej w całym kraju reformy szkolnictwa, było pojawienie się gimnazjum. Stało się to 1 września 1999 roku. Naukę w nim, wówczas w dwóch klasach, rozpoczęło 7 uczniów. Podział na szkolę podstawową i gimnazjum spowodował konieczność przystąpienia do całkowitej przebudowy budynku. Remont i modernizacja obiektu trwały dwa lata i zostały zakończone w sierpniu 2003 roku. Całkowicie zostało zmienione wnętrze szkoły, niektóre klasy zostały zburzone, w innych miejscach powstały nowe. Dobudowano trzy segmenty, szkołę dostosowano do osób niepełnosprawnych, pojawiła się pierwsza w historii winda.

Po przybliżeniu zebranym najważniejszych momentów historii, przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienia. Ciepłe słowa i życzenia pod adresem grona pedagogicznego skierowali: posłanka Izabela Kloc, senator Antoni Motyczka, starosta Henryk Jaroszek, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku Maria Lipińska, Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł oraz przedstawiciele OSP Gostyń – Fryderyk Fityka i Piotr Rzepka. Wystąpienia gości zakończyły oficjalną część uroczystości.

Drugą, mniej oficjalną część jubileuszu, wypełnił program artystyczny przygotowany nie tylko przez obecnych uczniów Zespołu Szkół, ale również jej absolwentów. Abiturienci pokazali w bardzo humorystyczny sposób, jak wiele wynieśli dzięki nauce w gostyńskiej szkole. Występy na scenie były dla nich też świetną okazją do zaprezentowania swoich talentów i znajomości języków obcych. Uczniowie szkoły wyrazili z kolei podziękowanie za dotychczasową pracę dyrektor na rzecz Zespołu Szkół – poprzez koronację ogłosili Jadwigę Pasierbek królową szkoły.

Po tak wspaniałym wyróżnieniu przedstawiciele rady pedagogicznej złożyli serdeczne życzenia oraz wręczyli kwiaty na ręce pani dyrektor.

Na zakończenie części artystycznej, goście obecni na sali zaproszeni zostali do zwiedzania szkoły i okolicznościowych ekspozycji, nawiązujących zarówno do historii, jak i bieżącej działalności placówki.

W uroczystości jubileuszu 50-lecia szkoły poza przedstawicielami władz i szkolnej społeczności udział wzięli duchowni (w tym również absolwenci szkoły), dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Wyry, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego, przedstawiciele OSP Gostyń, sympatycy, sponsorzy, a także emerytowani nauczyciele i pracownicy placówki.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl