Prawie setka uczniów odebrała stypendia naukowe za I semestr

Najzdolniejsi uczniowie z gminy Wyry odebrali w dniu dzisiejszym zaświadczenia o przyznaniu stypendium naukowego za wysokie wyniki w nauce, osiągnięte podczas I semestru nauki w roku szkolnym 2017/2018. Władze gminy Wyry wręczyły decyzje podczas gali w Domu Kultury w Gostyni. Stypendium ma charakter motywacyjny.

Komisja Stypendialna, powołana w marcu 2018 roku na mocy Zarządzenia Wójta Gminy, po dokładnej analizie wniesionych wniosków przyznała stypendia 97 uczniom zamieszkałym w Gostyni i w Wyrach.

Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium w sali widowiskowej Domu Kultury wręczyła Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Elżbieta Słomka. Na sali widowiskowej obecni byli dyrektorzy gminnych szkół – Irena Piszczek z SP Gostyń oraz Ilona Sobieraj z SP Wyry, a także radny z Gostyni Michał Kopański, radny z Wyr Franciszek Szulc oraz rodzice wyróżnionych uczniów.

Zdjęcia: Michał Kopański

Stypendia na podstawie Uchwały XXXVI/338/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2017 roku przyznawane są uczniom szkół podstawowych (klasy VI-VII) i ponadpodstawowych za wysokie osiągnięcia w nauce (decyduje średnia ocen), a także laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Default image
Synek z Feldstrasse
Współpracownik

Zostaw komentarz