Procesja w uroczystość Bożego Ciała przeszła ul. Rybnicką

Uroczysta procesja Bożego Ciała przeszła w tym roku z kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. Na trasie procesji zlokalizowano tradycyjnie cztery ołtarze, przygotowane przez parafian.

Tuż po Mszy św., około godz. 10.00, procesja ruszyła z kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w porządku zwykłym. Za krzyżem szły wszystkie dzieci, następnie sztandar młodzieży i młodzież, później sztandary górników i mężczyźni, dalej sztandar matek, dzieci pierwszokomunijne z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św., służba liturgiczna, proboszczowie obu parafii z Najświętszym Sakramentem, kobiety.

W tym roku ołtarze na terenie parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła znajdowały się przy posesji P. Swadźba (ołtarz I) i przy posesji P. Jeziorskiej (ołtarz II). Na terenie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. zostały umiejscowione przed posesją P. Wojtyczka (ołtarz III) oraz nad wejściem do kościoła (ołtarz IV). Wszystkie przy ul. Rybnickiej.

Pieczę nad bezpiecznym i sprawnym przebiegiem procesji pełnili strażacy z OSP Gostyń.

Bezpośrednio po procesji, ok. godz. 11.00, w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. odprawiona została Msza św. o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do życia konsekrowanego oraz o uświęcenie duchowieństwa.

Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest świętem ruchomym, obchodzonym zawsze sześćdziesiąt dni po Wielkanocy, na pamiątkę przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Święto Bożego Ciała zostało ustanowione w 1264 roku przez papieża Urbana IV.


Gostyńskie parafie idą razem
Pierwsza wspólna procesja Bożego Ciała miała miejsce 15 lat temu – 19 czerwca 2003 roku. Tego dnia o godz. 10.00 odbyła się Msza św. koncelebrowana przez kapłanów obu gostyńskich parafii w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Procesja ruszyła ok. godz. 11.00 w kierunku kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

Po raz pierwszy od wielu lat chcemy przeżyć ten dzień z naszymi sąsiadami z parafii Podwyższenia Krzyża Św. Żyjąc w jednej miejscowości pragniemy spotkać się na wspólnej Eucharystii i razem oddać cześć publiczną Chrystusowi w czasie jednej procesji.

Głos Apostołów, nr 296 z dn. 15.06.03r.

Po procesji było wiadomo, że w następnym roku przejdzie kolejna wspólna procesja w odwrotnej relacji. W ustalonej wówczas formule trwa się w Gostyni po dziś dzień.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz