Projekcja filmu „Cofnąć czas na Karskiego” z udziałem twórców

Upamiętnić postać Jana Karskiego z okazji setnej rocznicy urodzin – przed ponad trzema laty taki cel obrała dla siebie grupa młodych ludzi z Tychów, przystępując do realizacji filmu pt. „Cofnąć czas na Karskiego”. Z początku typowo szkolny projekt, dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu, szybko przerodził się w poważną produkcję, która zyskała uznanie w środowisku filmowym. W czwartek 18 stycznia, w ramach spotkania z twórcami w Bibliotece w Gostyni, z obrazem, a przy tym postacią legendarnego emisariusza, mieli okazję zapoznać się mieszkańcy gminy Wyry.

Film fabularno-historyczny pt. „Cofnąć czas na Karskiego” opowiada o tyskim licealiście, który pod wpływem mocno zaczytanej książki o Janie Karskim, zdobytej – wydaje się – w nieprzypadkowych okolicznościach nad Jeziorem Paprocańskim, ma szansę na nowo odkryć siebie, zmienić postępowanie i zweryfikować swoje poglądy. Ponad dwudziestominutowa produkcja łączy w przemyślany sposób oryginalne materiały historyczne z archiwum Telewizji Polskiej, sceny z udziałem rekonstruktorów odegrane w pszczyńskich lasach, a także typowo miejskie plenery, zrealizowane na terenie miasta Tychy. Całość, wykonana z dużym wyczuciem i smakiem, przypomina bardziej kasową produkcje dużej wytwórni, niż uczniowski projekt filmowy, powstały z inspiracji nauczyciela historii jednej z tyskich szkół średnich. Doceniony w środowisku, od chwili swojej premiery w maju 2016 roku, film był wielokrotnie nagradzany m.in. w ramach przeglądów filmów amatorskich.

W ramach spotkania w bibliotece, goszczący w Gostyni twórcy filmu: Kamil Janko – reżyser, oraz Kacper Perkowski – konsultant historyczny odpowiedzialny m.in. za kostiumy i rekwizyty, zaprezentowali licznie zgromadzonej publice nie tylko sam film, ale też obszerny materiał zakulisowy, który wskazał na ogrom poczynionych nad całością prac. W ramach tej części prezentacji twórcy podzielili się też wieloma cennymi ciekawostkami z planu zdjęciowego i postprodukcji.

Równie interesujący był panel dyskusyjny, otwarty po zakończeniu projekcji, podczas którego raz jeszcze przybliżono postać Jana Karskiego, legendarnego kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierza Armii Krajowej, świadka Holocaustu. O tym wciąż często pomijanym bohaterze polskiego podziemia opowiedzieli twórcy filmu, którzy w ramach szeroko zakrojonych przygotowań do realizacji, poświęcili biografii Karskiego bardzo wiele uwagi. W ramach debaty, w której udział wzięli mieszkańcy gminy, w tym licznie zgromadzeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyrach z klas VII SP, II i III G, rozmawiano m.in. na temat roli Karskiego w walce z Holokaustem. Dyskusję między mieszkańcami moderował Michał Kopański, Radny Gminy Wyry.

Od lewej: Michał Kopański, Kacper Perkowski, Kamil Janko
W spotkaniu udział wzięli m.in uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyrach – klasy VII SP, II i III G

Na zakończenie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Magdalena Kocima podziękowała gościom za udostępnienie filmu oraz przygotowane ciekawej prezentacji, a zgromadzonym w bibliotece mieszkańcom za przybycie i czynny udział. Radny Michał Kopański wyraził z kolei nadzieje na kolejne tego typu spotkania w przyszłości, przy równie licznym udziale mieszkańców Wyr i Gostyni.

Organizatorami czwartkowego spotkania z historią i sztuką filmową byli: Radny Gminy Wyry Michał Kopański, Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl