Projekt przebudowy DW 928 na liście wniosków o dofinansowanie

29 grudnia zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na inwestycje drogowe. Do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wpłynęło 29 projektów, w tym projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928, która stanowi główną arterię Gostyni.

Z końcem października br. Zarząd Województwa ogłosił konkurs na inwestycje drogowe, na który przeznaczono 588 mln zł. (…) W wyniku naboru wpłynęło 29 wniosków na łączna kwotę realizacji inwestycji w wysokości 3,5 mld zł przy zakładanej wartości dofinansowania w wysokości 2,9 mld zł. Nim zostanie podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania wnioski muszą przejść przez system oceny.Istotne znaczenie do uzyskania decyzji o dofinansowaniu będzie miał stopień przygotowania inwestycji do realizacji.
źródło: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8692

Projekt przebudowy DW 928 (ul. Pszczyńska) zakłada kompleksowy remont drogi na całym odcinku, tj. od Kobióra (DK1) do Mikołowa (DK44), w tym nie tylko wymianę wszystkich warstw nawierzchni, ale też budowę ścieżek pieszo-jezdnych, nowych zjazdów do posesji i wielu innych udogodnień. Więcej szczegółów w tekście „Projekt przebudowy DW 928 imponuje. Jakie zmiany nas czekają?”.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl