Przedszkolne spotkanie z folklorem w Zagrodzie Śląskiej

„Przedszkolne spotkanie z folklorem” – pod taką nazwą 9 czerwca w Zagrodzie Śląskiej odbyła się tegoroczna otwarta impreza plenerowa Gminnego Przedszkola w Gostyni.  Tego dnia przedszkolacy zaprezentowali na scenie regionalne pieśni i tańce ludowe z rożnych zakątków Polski – od Pomorza aż po rodzinny Śląsk. Program artystyczny wsparli przedszkolacy z Kobióra oraz zaproszeni przez dyrekcję artyści. Ponadto w trakcie imprezy wręczono nagrody w konkursie plastycznym „Malowana Gostyń”.

Imprezę rozpoczął występ dzieci z gostyńskiego przedszkola. Przedszkolacy w pięknych strojach ludowych (m.in. łowickich, krakowskich i śląskich), pod okiem pań przedszkolanek oraz prowadzącej, pani Teresy Czempas, przybliżyli zebranym kulturę ludową rożnych części kraju, ze szczególnym naciskiem na część śląską. Podczas występów na akordeonie dzieciom akompaniował pan Rudolf Szaforz. Później na scenie zaprezentowały się dzieci z sąsiadującego z Gostynią Kobióra. Grupa „Kobiyrzoki” z Gminnego Przedszkola w Kobiórze pod przewodnictwem pani Lucyny Zaremby, zaprezentowała w swoim wykonaniu kilka skocznych pieśni śląskich.

Wydarzenie uświetnił występ uznanej mikołowskiej artystki, pani Ewy Prochaczek. Podczas występu goście zgromadzeni w Zagrodzie Śląskiej usłyszeli autorskie teksty śląskie, napisane na bazie języka nabytego przez autorkę podczas dzieciństwa spędzonego m.in. w śląskich Lipinach. Na zakończenie pani Ewa przekazała na ręce pani dyrektor Grażyny Olearczyk swój obraz pod tytułem „Bajtle wynokwiały na otomanie u omy”, wykonany z myślą o dzieciach z gostyńskiego przedszkola, który po zakończeniu imprezy, wzbogacił przedszkolną galerię sztuki. W ramach podziękowania przedszkolacy wręczyli pani Ewie pamiątkowy obrazek narysowany przez pięcioletnią Milenę.

W ramach imprezy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Malowana Gostyń”, ogłoszonego przez Gminne Przedszkole w Gostyni. Celem konkursu skierowanego do przedszkolaków, ich rodzin oraz dzieci ze świetlicy w Gostyni było m.in. propagowanie zainteresowania miejscowością, jej architekturą oraz walorami przyrodniczymi. Oceny prac dokonało Jury w składzie: pan Stefan Poniewiera (artysta malarz, przewodniczący Jury), pani Magdalena Kocima (dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej), pani Garbiela Lisowicz (Rada Rodziców), pani Grażyna Olearczyk (dyrektor Gminnego Przedszkola w Gostyni). W konkursie nagrodzono łącznie 16 osób. Prace wszystkich laureatów można było podziwiać na wystawie w pobliżu sceny. Koordynatorem konkursu „Malowana Gostyń” była pani Lidia Rzepka.

Na zakończenie przedszkolnej imprezy plenerowej wystąpił duet „Baba z Chopym” z muzyką biesiadną.


Prace laureatów konkursu plastycznego „Malowana Gostyń”

prace1

prace2

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl