Przetasowania w powiecie. Radni złożyli ślubowanie, wybrali nowe władze

Pierwsza w VI kadencji sesja Rady Powiatu Mikołowskiego przyniosła istotne zmiany na stanowisku Starosty Powiatu Mikołowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Mikołowskiego. Podczas obrad w dniu 21 października br. pożegnano wieloletnich radnych z Łazisk Górnych pełniących obowiązki na tych stanowiskach – starostę Henryka Jaroszka oraz przewodniczącego RP dwóch kadencji – Eryka Muszera. Nowym Starostą Powiatu Mikołowskiego został wybrany Mirosław Duży z Łazisk Górnych, a Przewodniczącą Rady Powiatu Barbara Pepke z Wyr. Ponadto wszystkim 21 radnym wręczono zaświadczenia o wyborze na radnego, odbyło się uroczyste ślubowanie. W nowej kadencji Rady Powiatu miejscowość Gostyń z woli mieszkańców reprezentuje Michał Kopański.

Podczas sesji odbywającej się w sali narad Starostwa Powiatowego w Mikołowie w godz. 12.00-16.50 radni powiatowi poza starostą i przewodniczącą rady, wyłonili też wicestarostę powiatu, wiceprzewodniczących rady oraz skład Zarządu Powiatu Mikołowskiego. Na stanowisko wicestarosty głosami radnych wybrany został Tadeusz Marszolik z Orzesza. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali: Elżbieta Piecha z Łazisk Górnych oraz Piotr Zienc z Orzesza. Do Zarządu Powiatu desygnowano: Grażynę Nazar z Mikołowa i Janinę Szołtysek z Mikołowa.

Radni wyłonili nowe władze powiatu w drodze tajnego głosowania, w sposób tradycyjny, głosując za pośrednictwem papierowych kart składanych do urny. Nad przebiegiem całej procedury czuwała Komisja Skrutacyjna w następującym składzie: Mateusz Handel – Mikołów (przewodniczący), Iwona Gejdel – Łaziska Górne, Michał Kopański – Gostyń, Damian Spyra – Ornontowice.

Kontrowersje podczas pierwszej sesji ponownie wzbudziła rota ślubowania, której formułę narzuca centrala w Warszawie w ramach ustawy o samorządzie powiatowym z 1998 roku. Pierwsze słowa (cytat); „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego” nie biorą pod uwagę istnienia w ramach Rzeczypospolitej Polskiej obywateli identyfikujących się z inną narodowością lub mniejszością etniczną. Górny Śląsk nigdy nie był pod tym względem jednolity. W samym tylko powiecie mikołowskim prawie połowa mieszkańców deklaruje narodowość inną niż polska1. Podobnej formuły nie stosuje się w przypadku gminy. Na najniższym szczeblu samorządu formuła uroczystej przysięgi obejmuje radnych zobowiązaniem wobec wszystkich mieszkańców danej gminy.

Warto nadmienić, że pierwszą w historii transmisję sesji Rady Powiatu Mikołowskiego za pośrednictwem platformy YouTube stale śledziło od 60 do 120 osób. Najwięcej widzów odnotowano w trakcie wyborów starosty. Pełny zapis dostępny tutaj.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl