Stanowisko Rady Powiatu w sprawie sytuacji w górnictwie

Stanowisko Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie sytuacji w górnictwie z dn. 29 stycznia br.

Rada Powiatu Mikołowskiego apeluje do Rządu RP, a w szczególności Ministra Gospodarki o wypracowanie długofalowej i spójnej polityki wobec górnictwa węgla kamiennego, która winna być integralną częścią strategicznej wizji zaopatrzenia Polski w energię.

Obecna dramatyczna kondycja sektora górnictwa węgla kamiennego wymaga określenia klarownej polityki wobec górnictwa, sprecyzowanej co do celów, konkretnych działań i terminów ich przeprowadzenia oraz źródeł finansowych pozwalających na pokrycie kosztów, w celu wyprowadzenia przedsiębiorstw górniczych z głębokiej zapaści w jakiej się znalazły

Brak polityki państwa w tym zakresie oznacza pogłębienie realnego zagrożenia dla funkcjonowania i rozwoju tego przemysłu w województwie śląskim oraz spiętrzanie się negatywnych skutków gospodarczych i społecznych, w tym ryzyko utraty tysięcy miejsc pracy w perspektywie najbliższych kilku lat.

Wyrażamy naszą solidarność z górnikami, ich rodzinami, wspierającymi ich samorządowcami i gminami górniczymi w walce o wypracowanie uczciwego i korzystnego programu naprawczego, który stworzy warunki sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw i godnemu życiu pracowników branży górniczej.

Z całą mocą wnosimy do Rządu o podjęcie natychmiastowych działań dla zapewnienia suwerenności energetycznej kraju, która w Polsce oparta na węglu, jest jedynym z najważniejszych warunków suwerenności bytu narodu i państwa.

Podpisał przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego, Adam Lewandowski


powiat-gornictwo

Powiat Mikołowski
Powiat Mikołowski