Rozwiały się wątpliwości, co do modernizacji budynku po poczcie

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dołoży się do modernizacji budynku przy ul. Pszczyńskiej 370, znanego powszechnie jako budynek poczty, w którym obecnie, od prawie już dekady, prężnie działa świetlica środowiskowa dla dzieci z Gostyni. Tak zdecydowało Zgromadzenie GZM, podejmując uchwałę o uruchomieniu środków na zgłoszone przez gminy projekty w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności na rok 2019. O tej nadchodzącej i wyczekiwanej inwestycji rozmawiali ostatnio gostyńscy radni, a to w kontekście wyboru wariantu kolorystycznego dla elewacji, w odniesieniu do idei tworzenia spójnego wizualnie centrum Gostyni.

Dwa warianty kolorystyczne
Podczas majowego posiedzenia Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń, gostyńscy radni zajmowali się tą tematyką w odpowiedzi na pismo pani wójt, w którym zwróciła się do nich o wybór docelowej kolorystyki elewacji budynku po poczcie, przedstawiając dwa możliwe warianty – (1) biały, (2) waniliowy. Pierwszy z nich to wariant pierwotny, przyjęty jednogłośnie dla wszystkich budynków w centrum przez radnych ubiegłej kadencji (więcej tutaj), a drugi to wariant zamienny, wprowadzony przez wójta w momencie realizacji elewacji przedszkola w kwietniu 2018 roku (więcej tutaj).

Koncepcja [pierwotna] proponowała wykończenie [gminnego przedszkola] tynkiem w kolorze białym lub jasnoszarym. W dniu 19.04.2018r. na naradzie w Urzędzie Gminy Wyry, główny wykonawca zaprezentował do zaopiniowania wzornik kolorystyczny tynków silikonowych z którego po konsultacji, dyskusji, wybrano wykonywany obecnie – tłumaczyła rok temu wójt Barbara Prasoł, w odpowiedzi na pytania z GostyńŚląska.pl. Jednocześnie wójt zadeklarowała wówczas, że poza zmienioną już kolorystyką, pozostałe elementy koncepcji zrealizowane zostaną zgodnie z założeniami.

Tak też się stało, choć sprawa nagłej, nieogłoszonej szerzej, także i radnym, zmiany koloru tynku okazała się być wciąż żywa i nie przeszła bez echa podczas ostatniego posiedzenia komisji gostyńskiej, uruchamiając szerszą dyskusję.

Radny Adam Myszor podjął na początku rozważanie nad sensem podejmowania przez radnych decyzji, która może nie mieć przełożenia, jak rok temu, na to co w ostateczności zostanie wykonane na etapie realizacji, kiedy to komunikowana przez koncepcję i wizualizacje kolorystyka budynku, ostateczne okazałą się być inna.

Przewodniczący komisji, radny Piotr Profaska, zauważył, że jest to pismo do rozpatrzenia przez radnych, a to co się stało w temacie wyboru docelowego tynku, już się nie odstanie, na co radny Tomasz Fityka dodał, że należy dążyć do ujednolicenia budynków w centrum w ramach tego, co już zostało wykonane.

Radny Myszor uzupełnił, że radni stoją przed wyborem wdrożenia koncepcji pierwotnej dla budynku poczty, z pominięciem tego, co wydarzyło się w przypadku przedszkola (to jest wybór koloru białego), albo kontynuowania całej koncepcji z zachowaniem kolorystyki nadanej przy okazji przebudowy przedszkola (wybór koloru waniliowego).

Radny Piotr Jeleń zapytał, jak do tej sprawy ma się projektant, który wykonał zatwierdzony przez radnych projekt. Czy pani projektant, która wykonała dokumentację na zlecenie gminy – była jej autorem – wyraziła co do tego swoje zdanie?

Propozycja zbyt egzotyczna
Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł wyjaśniła, że decyzja zapadła na naradzie, przy dostarczonych próbkach. Jak powiedziała, od ówczesnej pani dyrektor przedszkola zaczynając, po obecnych na naradzie przedstawicieli gminy, wspólnie stwierdzono, że przedszkole według przyjętej wcześniej koncepcji (białej) będzie prezentowało się ponuro. Pani projektant miała mieć „bardzo różne wizje”, wzorowane na przykładach z krajów cywilizacji zachodniej, np. Australii, które nie przystawały do tego, co wyobrażali sobie czy akceptowali urzędnicy z gminy Wyry.

fot. Budynki przedszkola i poczty w charakterystycznej dla siebie dominującej bieli, zostały oddane do użytku w 1987 roku, gdy Gostyń była dzielnicą miasta Tychy

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek-Konieczny nakreśliła całość w szerszym kontekście, także jako radna poprzedniej kadencji, informując zebranych, że w sprawie koncepcji gostyńscy radni rozmawiali podczas kilku posiedzeń. Celem całego przedsięwzięcia było utrzymanie spójnej kolorystyki centrum, wytyczenie kierunku, którego gmina będzie się trzymać przy modernizacji wszystkich posiadanych w tym miejscu budynków, począwszy od przebudowy Gminnego Przedszkola w Gostyni. Radni spotykali się, rozmawiali na ten temat, i faktycznie zaakceptowali to, co przedstawili projektanci. Sugestią pani przewodniczącej było, aby opracowując wytyczne dla budynków, uwzględnić także architekturę znajdującej się obok Zagrody Śląskiej, co wyrażono później poprzez ceglane wstawki z elastolitu.

Przewodnicząca przyznała, że z kolorem tynku w przypadku przedszkola stało się tak jak się stało. Dla członków komisji ta zmiana była zaskoczeniem. Rzeczywiście na pewnym etapie zabrakło informacji pod ich adresem, że z pewnych przyczyn taka zmiana nastąpiła. Przyznała też, że nie wyszli przez to na ludzi poważnych. Radni przez dłuższy czas zajmowali się tym tematem, wybrali pewien wariant, a ostatecznie stało się inaczej. Na koniec dodała, że w obecnej sytuacji, wobec tego jak dziś prezentuje się Gminne Przedszkole, nie ma sensu odchodzić od tego co zostało już w przypadku tego gmachu zrobione. To tym bardziej, że cel nie zmienił się, wszystkim wciąż zależy na dążeniu do stworzenia w centrum spójnej przestrzeni.

fot. Od lewej: budynek przedszkola po ostatniej modernizacji, budynek po poczcie przed modernizacją, gmach biblioteki (w oddali) oraz budynek przychodni zdrowia, po termomodernizacji zrealizowanej na przełomie XX i XXI wieku

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ewa Taut potwierdziła, że pozostałe elementy wynikające z przygotowanej na zlecenie gminy koncepcji zostały zrealizowane, w tym nadmienione wstawki z elastolitu. Dodała również, że zmiana nastąpiła w porozumieniu z panią architekt. Zgodnie z życzeniem inwestora, kolor został dopasowany przez autorkę koncepcji. Zmieniono ponadto odcień elastolitu.

Radny Myszor, przypominając że nie był radnym poprzedniej kadencji, zauważył że było coś szczególnego w tym, jak prezentowało się gostyńskie centrum. Wcześniejsze zestawienie, mimo że nadgryzione zębem czasu i wymagające odświeżenia, stanowiło dobry wyróżnik. Budynki nierzadko służyły nawet za punkt orientacyjny, bo duże białe bryły na skrzyżowaniu ważnych dróg uwidaczniały się wyraźnie i z większych odległości. Ostatnio zastosowane w Gostyni odcienie występują w skali kraju dość powszechnie. Radny zaznaczył, że gdyby był radnym poprzedniej koncepcji, także i dziś opowiedziałby się za koncepcją pierwotną, utrzymującą charakter tych budynków.

Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy
Przewodniczący Profaska powiedział, że w piśmie zostały przedstawione dwie wersje kolorystyczne, podkreślając że dobrze byłoby zostać już przy tym, który był narzucony, bo i tak się już elewacji przedszkola nie zmieni. Następnie przeprowadził głosowanie w tej sprawie z następującym wynikiem:

Wariant 1 (pierwotny biały) – 0 głosów
Wariant 2 (tonacja z przedszkola) – 6 głosów

Radny Adam Myszor nie wziął udziału w głosowaniu. Tak jak argumentował wcześniej, to z uwagi na losy ostatniej decyzji w tym zakresie i brak sensu w sytuacji obecnej dla takiego głosowania z okazywaniem wariantów. Nadto w poprzedniej kadencji nie był radnym gminy i nie podejmował decyzji w tej sprawie, tak by móc o tym stanowić.

Zobacz też