Schron na Starej Pile został objęty opieką harcerzy z Mikołowa

27 Harcerska Drużyna Wodna Hufca Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich podjęła się działań mających na celu przywrócenie do należytego stanu schronu polowego w rejonie Starej Piły. Schron ten, obok schronu bojowego „Sowiniec”, jest jednym z dwóch tego typu obiektów zachowanych na terenie Gostyni.

Wodniacy rozpoczęli działania w sobotę 21 kwietnia od prac porządkowych. Efekty robią wrażenie. Drużyna z dużą skrupulatnością uprzątnęła wnętrze z wszelkich naleciałości, a dość rozległy teren wokół uregulowała z pełnym poszanowaniem leśnego otoczenia. Patrząc na tak przygotowaną całość, trudno nie chylić czoła. Miejsce tym bardziej skłania teraz do zadumy nad przeszłością.

Poczynione prace porządkowe to jednak dopiero początek, bo mikołowscy Wodniacy wiążą z obiektem dalej idące plany. Celem jest przywrócenie budowli do stanu z 1939 roku, a tym samym stworzenie w jego obrębie nowego miejsca pamięci na mapie powiatu mikołowskiego. Obiekt ma nieść świadectwo i zachęcać młodych, ale nie tylko ich, do zgłębiania historii – zwłaszcza tej w wymiarze lokalnym. Jeśli wszystko się uda, schron zostanie odpowiednio opisany i wyeksponowany.

Schron dał się poznać harcerzom podczas spływów rzeką Gostynką. Po bliższym rozpoznaniu w terenie okazał się nie tylko obiektem ciekawym, ale i przystępnym pod względem prac renowacyjnych. Jednoizbowy schron piechoty, zbudowany na planie trapezu nie powinien wymagać wielkich nakładów pracy i finansów.

Cenną inicjatywę młodych mikołowian wspiera Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, któremu w Gostyni zawdzięczamy m.in. wzorową renowację schronu bojowego „Sowiniec” i współorganizację imprezy kulturalno-oświatowej „Bitwa Wyrska” – dla przypomnienia, w sobotę 19 maja w rejonie Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku odbędzie się XIV edycja tej imprezy.

Wodniacy to harcerze pracujący ze specjalnością wodną. Zachęcamy do zapoznania się z ich pełną działalnością (m.in. poprzez stronęfanpage) oraz śledzenia tej i innych podjętych inicjatyw.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl