Spotkanie ws. zbiornika? Tak, ale póki co sprawa stanęła na etapie koncepcji

Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł jakiś czas temu wystąpiła do Wód Polskich z propozycją organizacji spotkania z mieszkańcami ws. planowanego zbiornika „Gostyń”. Podczas ostatniej sesji wójt poinformowała, że oddział w Gliwicach wyraził na to gotowość wskazując, że na ten moment wszystkie prace zakończyły się na etapie koncepcji.

Informacja o odpowiedzi Wód Polskich na propozycję organizacji spotkania z mieszkańcami na temat uwzględnionego w ramach koncepcji zbiornika „Gostyń” została przedstawiona podczas XLII sesji Rady Gminy Wyry w czwartek 26 maja.

Z przytoczonej przez wójt odpowiedzi [kliknij, aby tam przejść] wynika, że oddział Wód Polskich w Gliwicach, który odpowiadał za zachodnią część koncepcji nowych rozwiązań przeciwpowodziowych realizowanych przede wszystkim pod kątem ochrony miasta Krakowa, pozytywnie odniósł się do propozycji spotkania z mieszkańcami gminy. W piśmie podkreślono jednak, że prace koncepcyjne – „nakreślające ramy i założenia projektu” – zostały zakończone, a obecnie nie toczą się prace nad projektem budowlanym, który miałby wskazać dokładnie, gdzie mógłby kiedyś powstać zbiornik „Gostyń”.

Wobec tego gliwicki oddział zaproponował, by spotkanie z mieszkańcami zorganizować dopiero na etapie, gdy Wody Polskie rozpoczną pierwsze prace zmierzające ku realizacji stworzonej już koncepcji. Zapewniono, że w momencie rozpoczęcia bardziej konkretnych działań Wody Polskie poinformują o wszystkim wójta gminy, a także – o ile gmina w dalszym ciągu jest zainteresowana organizacją spotkania z mieszkańcami w temacie samej koncepcji – że Wody Polskie w takim spotkaniu wezmą udział.

Odpowiedź Wód Polskich na pismo wójt Barbary Prasoł
– utworzono na podstawie transkrypcji audio

     W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie spotkania z mieszkańcami gminy Wyry dotyczące planowanego w ramach koncepcji „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa – opis projektu” zbiornika Gostyń, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że przedmiotowe spotkanie z mieszkańcami Pani gminy nadal uważamy za istotne, ale jednocześnie pragniemy podkreślić, że obecnie zostały zakończone prace koncepcyjne nakreślające ramy i założenia projektu. Co ważne, nie jest to równoznaczne z wejściem koncepcji w fazę tworzenia projektu budowlanego, a tym bardziej z rozpoczęciem prac budowlanych, czy nawet z pewnością realizacji inwestycji.

     Dopiero rozpoczęcie etapu tworzenia projektu budowlanego oraz całego cyklu prac planistycznych z nim związanych, w tym rozpoczęcie montażu finansowego przedsięwzięcia pozwoli nam na dokładne określenie położenia zapory czołowej zbiornika, zasięgu maksymalnego poziomu piętrzenia czy obszaru objętego oddziaływaniem zbiornika. Dlatego dopiero na tym etapie uzyskamy konkretny zarys położenia zbiornika i związanego z nim zasięgu wpływu jego oddziaływania, a więc będziemy mogli podjąć konkretne rozmowy z zainteresowanymi mieszkańcami odnośnie inwestycji. W związku z powyższym proponujemy odroczenie terminu spotkania do momentu wejścia w fazę początkową projektowania obiektu.

     Równocześnie, rozumiejąc emocje mieszkańców towarzyszące koncepcji podkreślamy, iż w przypadku podjęcia konkretnych działań związanych z tworzeniem projektu zbiornika będzie Pani jako wójt gminy na bieżąco informowana o podjętych krokach. Natomiast jeśli dalej widzi Pani potrzebę przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami na obecnym etapie realizacji koncepcji, prosimy o wskazanie dogodnego terminu.

Ponadto w swoim piśmie wójt zapytała Wody Polskie o przyszłość strony internetowej wislakonsultacje.pl, która obecnie jest nieaktywna, a zapewniała m.in. dostęp do danych o koncepcji. Oddział Wód Polskich w Gliwicach przekazał na to, że strona wygasła, bo zakończył się etap konsultacji. – „Strona dedykowana opracowanej koncepcji niestety nie jest już aktywna z uwagi na zakończenie zadania obejmującego proces konsultacji koncepcji projektu. Z uwagi na powyższe strona w obecnej formie nie będzie już uruchamiana i nie odzyska funkcjonalności” – przekazano w odpowiedzi.

Po odczytaniu odpowiedzi wójt wyraziła nadzieję, że na tym temat zbiornika w Gostyni się zakończy, a przynajmniej nie będzie podnoszony przez jakiś czas np. z braku środków na realizację koncepcji, przy czym dodała, że oczywiście nie można o nim zapomnieć.

Fragment nagrania z sesji dotyczący sprawy zbiornika
[TRANSKRYPCJA AUDIO]

(…) i jeszcze otrzymaliśmy również pismo z Wód Polskich, myślę, że na dziś, dla nas, z punktu widzenia gminy bardzo pozytywne.

Zwróciliśmy się do Wód Polskich – dotyczy to tego zbiornika przeciwpowodziowego – że [Wody Polskie] chętni są co do spotkania z naszymi mieszkańcami. Wiemy, że ten czas pandemii się zakończył, mamy czas zagrożenia epidemiologicznego, ale kwestie zorganizowania spotkania byliśmy chętni. W związku z tym, tutaj takie pismo wystosowałam do Wód Polskich i dostaliśmy taką odpowiedź, że… To pismo nie jest długie, odczytam, że…

„W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie spotkania z mieszkańcami gminy Wyry dotyczące planowanego w ramach koncepcji „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa – opis projektu” zbiornika Gostyń, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że przedmiotowe spotkanie z mieszkańcami Pani gminy nadal uważamy za istotne, ale jednocześnie pragniemy podkreślić, że obecnie zostały zakończone prace koncepcyjne nakreślające ramy i założenia projektu. Co ważne, nie jest to równoznaczne z wejściem koncepcji w fazę tworzenia projektu budowlanego, a tym bardziej z rozpoczęciem prac budowlanych, czy nawet z pewnością, realizacji inwestycji.

Dopiero rozpoczęcie etapu tworzenia projektu budowlanego oraz całego cyklu prac planistycznych z nim związanych, w tym rozpoczęcie montażu finansowego przedsięwzięcia pozwoli nam na dokładne określenie położenia zapory czołowej zbiornika, zasięgu maksymalnego poziomu piętrzenia czy obszaru objętego oddziaływaniem zbiornika. Dlatego dopiero na tym etapie uzyskamy konkretny zarys położenia zbiornika i związanego z nim zasięgu wpływu jego oddziaływania, a więc będziemy mogli podjąć konkretne rozmowy z zainteresowanymi mieszkańcami odnośnie inwestycji. W związku z powyższym proponujemy odroczenie terminu spotkania do momentu wejścia w fazę początkową projektowania obiektu.

Równocześnie, rozumiejąc emocje mieszkańców towarzyszące koncepcji podkreślamy, iż w przypadku podjęcia konkretnych działań związanych z tworzeniem projektu zbiornika będzie Pani jako wójt gminy na bieżąco informowana o podjętych krokach. Natomiast jeśli dalej widzi Pani potrzebę przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami na obecnym etapie realizacji koncepcji, prosimy o wskazanie dogodnego terminu”.

I tutaj jeszcze też w piśmie zwróciliśmy uwagę, że przestała funkcjonować taka strona internetowa wislakonsultacje.pl i tutaj też mamy informację, że „strona dedykowana opracowanej koncepcji niestety nie jest już aktywna z uwagi na zakończenie zadania obejmującego proces konsultacji koncepcji projektu. Z uwagi na powyższe strona w obecnej formie nie będzie już uruchamiana i nie odzyska funkcjonalności”.

Podpisał pełniący obowiązki dyrektora pan Marcin Jarzyński.

Zapoznałam Państwa z pełną treścią odpowiedzi, którą otrzymałam z Wód Polskich co do koncepcji budowy zbiornika „Gostyń”. Także miejmy nadzieję, że na tym temat zbiornika w Gostyni zamknie się i nie będziemy już musieli do niego wracać, ale tak jak mówię, temat wywoływał wiele również emocji, mieszkańcy dopytywali, także myślę, że… To znaczy, [po tej odpowiedzi] nie możemy, że tak powiem, się uspokoić i o tym temacie zapomnieć, ale na jakiś czas wiemy, że nie ma chyba środków finansowych na podjęcie dalszych etapów.

Obrazek domyślny
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl