Środki z Metropolii wsparły modernizację przedszkolnej kotłowni

Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Pszczyńskiej 370 w Gostyni nie była jedynym projektem zrealizowanym w ubiegłym roku przy wsparciu środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Metropolitalnego Funduszu Solidarności 2019. W bliskim sąsiedztwie, także w ramach tego metropolitalnego programu, zakupiono i zainstalowano nową kotłownię na potrzeby Gminnego Przedszkola w Gostyni.

Zadanie obejmowało wykonanie dwóch płyt fundamentowych dla posadowienia pomp i kotłów wraz z wykonaniem ogrodzenia, dostawę oraz montaż dwóch absorbcyjnych pomp ciepła, a także dostawę i montaż dwóch kotłów kondensacyjnych zainstalowanych na wspólnej szynie. Całość znalazła miejsce poza ogrodem przedszkolnym przy drodze dojazdowej do Zagrody Śląskiej i parkingu przy Domu Kultury.

Inwestycja kosztowała dokładnie 395 tys. 554 zł i 25 gr, z czego 300 tys. zł pochodziło z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a pozostałe niemal 100 tys. zł z budżetu gminy Wyry. Wykonawcą inwestycji była firma DOMBUD S.A. z siedzibą w Katowicach, która odpowiadała też za generalny remont gmachu przedszkola zakończony w 2019 roku.


Metropolitalny Fundusz Solidarności to program Metropolii GZM w ramach którego gminy członkowskie mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych, wpływających na rozwoju związku metropolitalnego. Wsparcie finansowe udzielane jest na wniosek zainteresowanych gmin w specjalnym postępowaniu i obostrzone kilkoma warunkami. Dofinansowanie mogą otrzymać inwestycje wpisujące się w zadania określone w regulaminie MFS, które w chwili zgłoszenia charakteryzuje wysoki stopień przygotowania. W 2019 roku na wsparcie mogły liczyć projekty podejmujące walkę z niską emisją.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl