Stare zdjęcia w nowym formacie. Wernisaż wystawy „Na starej fotografii”

W piątek 30 września w dużej sali Domu Kultury w Gostyni otwarto wystawę blisko 100 rodzinnych fotografii ukazujących codzienne życie mieszkańców gminy Wyry sprzed kilkudziesięciu lat. Ta wyjątkowa ekspozycja, stworzona wspólnie z mieszkańcami w ramach projektu pn. „Na starej fotografii”, będzie tam dostępna do końca października.

Promocja lokalnego dziedzictwa
Otwarcia wystawy o godz. 18.00 dokonał Marek Nowara, dyrektor Domu Kultury w Gostyni, przy udziale przedstawicieli samorządu, osób biorących udział w projekcie oraz innych zainteresowanych tematyką ekspozycji mieszkańców Gostyni i Wyr.

Zebranych powitał Marek Nowara, dyrektor DK Gostyń

Dyrektor podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie wystawy, w tym zwłaszcza tym mieszkańcom, którzy postanowili sięgnąć do swoich domowych archiwów i podzielić się rodzinnymi fotografiami, bo jak wskazał, w projekcie pn. „Na starej fotografii” chodziło własnie o to, by ukazać szerszej publiczności dawne życie mieszkańców w sposób nieco bardziej intymny niż do tej pory – z perspektywy wybranej osoby, rodziny czy grupy znajomych. A wszystko to, jak podkreślił, by zachować również tą ważną część lokalnego dziedzictwa.

Odrębne podziękowania dyrektor skierował do osób, które wspierały projekt merytorycznie – Lidii Borowian-Cyba, współautorki monografii Gostyni, oraz Magdaleny Kocima, emerytowanej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach.

Dyrektor podziękował również Joannie Bieniek-Strączek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach, za przekazane na potrzeby wystawy zdjęcia z archiwum biblioteki oraz pracownikom DK Gostyń zaangażowanym w realizację projektu.

Na koniec dyrektor zaprosił wszystkich do oglądania wystawy i dalszego wspierania inicjatyw mających na celu zachowanie starych zdjęć i dokumentów, a także odwiedzenia strony projektu „Na starej fotografii” pod adresem nastarejfotografii.dkgostyn.pl, gdzie prezentowane są wszystkie zebrane w ostatnim czasie fotografie mieszkańców gminy oraz bardziej szczegółowe informacje dotyczące projektu.

A zaczęło się w bibliotece
Następnie głos zabrała Joanna Pasierbek-Konieczny, przewodnicząca Rady Gminy Wyry, współautorka monografii Gostyni, która w imieniu własnym oraz Wójt Gminy Wyry Barbary Prasoł podziękowała dyrektorowi Markowi Nowarze za przygotowanie wystawy.

Nawiązując następnie od swojej pracy nad wydaną w 2016 roku monografią podziękowała Magdalenie Kocimie, emerytowanej dyrektor biblioteki, za zainicjowanie pierwszej zbiórki starych zdjęć i dokumentów dotyczących Gostyni na potrzeby monografii miejscowości. Jak przyznała, zebrana wtedy kolekcja zdjęć i dokumentów okazała się niezwykle pomocna.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry doceniła przy tym również wkład mieszkańców gminy, to, że sięgając do domowych albumów nie tylko postanowili zachować pamiątki po swoich przodkach, ale też podzielić się nimi z innymi mieszkańcami.

Przemawia Joanna Pasierbek-Konieczny, przewodnicząca Rady Gminy Wyry
Emerytowana dyrektor GBP Wyry Magdalena Kocima wraz z Joanną Bieniek-Strączek obecną dyrektor GBP Wyry
Współautorka monografii Gostyni Lidia Borowian-Cyba wraz z Markiem Nowarą, dyrektorem DK Gostyń


Zdjęcia o dużej wartości historycznej
Wystawa, którą jeszcze przed otwarciem w pełni pochłonęła uwagę wszystkich uczestników wernisażu, składa się z czterech dokładnie opisanych części tematycznych: „Czas odświętny”, „Czas wolny”, „Praca” i „Życie codzienne”.

Pierwsza z nich – „Czas odświętny” – zgodnie z nazwą skupia się na uroczystościach kościelnych – chrzest, pierwsza komunia, ślub – oraz równie ważnych lokalnych wydarzeniach, w których mieszkańcy chętnie brali udział. Druga – „Czas wolny” – pozwala odkryć dawne sposoby spędzania wolnego czasu, zobaczyć ludzi grających w piłkę nożną czy wypoczywających nad jeziorem. Część trzecia – „Praca” – pokazuje trud pracy w rolnictwie i górnictwie, jak również codzienność pracowników dobrze znanych w okolicy dawnych zakładów przemysłowych. Ostatnia część – „Życie codzienne” – ukazuje zaś mieszkańców gminy w ich własnych domach, przy wykonaniu rutynowych czynności, i paradoksalnie, wielu odbiorcom może się przez wydać najbardziej interesująca.Wszystkie ukazane na wystawie fotografie to dokumenty o ogromnej wartości historycznej, których wcześniej nie można było zobaczyć nigdzie indziej. Dzięki temu, że zostały wydrukowane w dużym formacie, są znacznie łatwiejsze w odbiorze – i to nawet w porównaniu z ich cyfrowymi odpowiednikami.

Podczas oglądania zdjęć uczestnicy wernisażu chętnie dzielili się wspominaniami i swoimi uwagami, a nierzadko dokładnie analizowali poszczególne fotografie, nie tylko pod kątem ukazanych na nich postaci, ale też np. miejsca i techniki wykonania.

Wystawa powstała w ramach projektu „Na starej fotografii” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022 i będzie dostępna w DK Gostyń do końca października.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *