STREFA ŻÓŁTA: Maseczki obowiązkowe również na wolnym powietrzu

Od soboty 10 października terytorium całego państwa zostanie uznane za strefę żółtą, czyli obszar z dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Zmniejszy się m.in. liczba miejsc na stadionach czy w kinach, a także zostanie wprowadzony nakaz zakrywania ust i nosa na wolnym powietrzu w przestrzeni publicznej.

Decyzję o tak znacznym rozszerzeniu strefy żółtej podjęto w związku z gwałtownym wzrostem zakażeń – wczoraj w całej Polsce odnotowano 3003 nowe przypadki, a dziś aż 4280. Dla porównania w czwartek na terytorium Ukrainy potwierdzono 5397 nowych przypadków, w sąsiadującej z Górnym Śląskiem Republice Czeskiej odnotowano 5335, a wśród obywateli Republiki Federalnej Niemiec 4058 nowych zakażeń.

Dodatkowe obostrzenia obowiązujące w żółtych strefach:

  • nakaz zakrywania ust i nosa na wolnym powietrzu w przestrzeni publicznej – nie tylko w sklepach, urzędach czy autobusach, ale także na ulicy, z wyłączeniem lasów i parków (zapis wchodzi w życie od 10.10.2020);
  • 1 osoba na 4 m2 na kongresach, targach, w restauracjach i siłowniach;
  • 1 osoba na 10 m2 w parkach rozrywki;
  • w zamkniętych pomieszczeniach na imprezach sportowych i kulturalnych, a także w salach kinowych może być zajęta tylko 1/4 dostępnych miejsc;
  • maksymalnie 100 osób podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych w plenerze;
  • maksymalnie 70 gości na weselach – zapis wchodzi w życie od 17.10.2020.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są tylko osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność (w tym całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znaczmy albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa). Niestosowanie się od nowych wymogów ma podlegać karze.

Strefy czerwone, czyli obszary o jeszcze bardziej zaostrzonym rygorze sanitarnym, będą od soboty obowiązywać w 38 powiatach, w tym 1 na terenie województwa śląskiego – w powiecie kłobuckim na północno-zachodnim krańcu.


Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl