Tu Metropolia. Debata o wspólnej sprawie 41 miast i gmin

W sali konferencyjnej Pasażu Kultury Andromeda w Tychach odbyła się trzecia debata z cyklu „Tu Metropolia” pod patronatem Dziennika Zachodniego. 15 lutego o godz. 16.30 w jednym miejscu spotkali się samorządowcy, społecznicy, dziennikarze lokalnych tytułów oraz zwykli mieszkańcy gmin podokręgu tyskiego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wśród których nie zabrakło też mieszkańców Gostyni. W debacie na temat aktualnych działań zarządu metropolii, planowanych projektach, a także czekających wyzwaniach, głos mógł zabrać każdy zainteresowany.

Ton dyskusji nadawali główni uczestnicy debaty: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu G-ZM, Andrzej Dziuba, prezydent miasta Tychy, prof. Krzysztof Wodarski z Politechniki Śląskiej. Debatę poprowadził redaktor Marcin Zasada z DZ.

Od lewej: prof. Krzysztof Wodarski, prezydent Tychów Andrzej Dziuba, przewodniczący G-ZM Kazimierz Karolczak, redaktor Marcin Zasada

Zaczęło się od sukcesów, czyli transportu publicznego i wprowadzonej z początkiem 2018 roku wspólnej taryfy biletowej dla wszystkich organizatorów transportu miejskiego działających na terenie G-ZM. Od stycznia nowa taryfa obejmuje bilety jednorazowe, a od kwietnia będzie dotyczyć również biletów okresowych. Zakłada się, że docelowo, w ramach tej samej wspólnej taryfy, możliwa będzie też podróż wybranymi liniami kolejowymi. Na rok 2019 planowane jest wprowadzenie wspólnego dla wszystkich gmin organizatora transportu pod nazwą Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), a w kolejnych latach zakup 300 elektrycznych autobusów przy udziale środków zewnętrznych w ramach programu „Bezemisyjny transport publiczny” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zarząd G-ZM zabiega ponadto o rozbudowę infrastruktury kolejowej na terenie metropolii.

Przy udziale mieszkańców omówiono propozycję rozszerzenia opcji dotyczącej bezpłatnych przejazdów o młodzież uczącą się w szkołach średnich i na uczelniach. Zwolennicy takiego rozwiązania stawiali na idące za tym ułatwienia oraz popularyzację transportu miejskiego wśród młodych, a przeciwnicy zwracali uwagę na ogromne koszta wprowadzenia takiej opcji, jednocześnie podkreślając rolę istniejących już ulg dla uczniów i studentów, dzięki którym ceny biletów są bardziej przystępne.

Inną poruszoną kwestią był Metropolitalny Fundusz Solidarności. W ramach tego funduszu pięć podokręgów G-ZM uzyska w tym roku po 12 mln zł na realizację wspólnych projektów. Gminy zgłosiły już cele przewidziane na bieżący rok. Obecnie trwa weryfikacja wniosków. Niebawem będzie wiadomo jakie projekty zostały wybrane, a w przeciągu następnych miesięcy, czy środki zostały odpowiednio zagospodarowane. Pieniądze w ramach funduszu przyznawane będą gminom co roku.

Sporo miejsca poświęcono nazwie metropolii, przyznając tym samym, że w obecnej formie nie nadaje się do szerszej promocji, zwłaszcza poza granicami państwa. Pytano o najbardziej trafną propozycję. Mieszkańcy obecni na sali optowali za „Metropolią Silesia” lub „Metropolią Katowice”, choć w przypadku tej drugiej, wyrażono obawę o to, czy wzrost znaczenia Katowic nie zmarginalizuje pozostałych miast i gmin do roli dzielnic. Dla części uczestników kwestia nazwy miała drugorzędne znaczenie, w imię twardych efektów współpracy miast po obu stronach. Nie wykluczono, że szersza debata w tym temacie wśród prezydentów, burmistrzów i wójtów będzie miała miejsce prędzej czy później. Najlepsza nazwa to taka, za którą jednogłośnie opowiedzą się wszyscy uczestnicy Zgromadzenia G-ZM.

Na koniec podążono w stronę innowacji (to m.in. transport niskoemisyjny, inteligentne miasta) i potencjału obszaru metropolitalnego (szkoły wyższe, strefy ekonomiczne). Podkreślono cele: G-ZM za kilka lat ma być silnym ośrodkiem społecznym i gospodarczym, w którym mieszkańcom żyje się możliwie najlepiej.


Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl