Uczcili pamięć poległych żołnierzy w wojnie obronnej na Śląsku

2 września przypadła 73. rocznica walk obronnych na Śląsku. Z tej okazji w poniedziałek 3 września, kombatanci i mieszkańcy województwa śląskiego spotkali się przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku w Gostyni, aby uczcić pamięć poległych bohaterów.

Tegoroczne obchody rocznicowe tradycyjnie rozpoczęto od zaciągnięcia warty honorowej i hymnu państwowego. Oficjalnego otwarcia uroczystości, zaczynając od powitania gości i licznie zgromadzonych mieszkańców, dokonała Wójt Gminy Wyry, pani Barbara Prasoł.

Wśród powitanych przez Wójta Gminy Wyry gości honorowych, znaleźli się m.i. pan porucznik Franciszek Grzegorzek, uczestnik walk obronnych z września 1939 roku, pani Joanna Strzelecka, córka kapitana Jana Strzelskiego, prezes śląskiego zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Katowicach pan Mieczysław Wilczyński, Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Wychowania Patriotycznego pan pułkownik Zbigniew Piątek, dyrektor Muzeum Śląskiego pan Leszek Jodliński i dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pan Andrzej Drogoń.

W uroczystościach udział wzięli też przedstawiciele władz samorządowych powiatu mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, a także prezydenci Katowic i Tychów. Ważnymi uczestnikami byli również uczniowie gminnych Zespołów Szkół, dla których spotkanie z kombatantami było swego rodzaju pierwszą lekcją historii w nowym roku szkolnym.

Po oficjalnym powitaniu gości, rozpoczęła się uroczysta msza polowa celebrowana przez ks. prob. Jana Podsiadło z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni, podczas której homilię nawiązującą do genezy II wojny światowej wygłosił ks. płk. Mirosław Sułek. W ramach kazania kilka słów do zebranych skierował również ks. Kornel Undas z parafii Ewangelicko-Augsburska w Mikołowie. Mszę świętą koncelebrowali też pozostali proboszczowie gminnych parafii: ks. Rafał Październiok z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni, ks. Aleksander Wojtala z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach oraz emerytowany proboszcz ks. Jerzy Hojka, rezydujący w parafii Miłosierdzia Bożego w Orzeszu-Zazdrości.

Wystąpienie por. Franciszka Grzegorzka, zapowiedziane tuż po mszy św., stanowiło następny, a zarazem główny punkt uroczystości. Porucznik szczegółowo przedstawił zebranym swoje wspomnienia z walk prowadzonych w tym miejscu przed laty, a także skrócony przebieg późniejszych bitew stoczonych podczas trwania Kampanii Wrześniowej. Relacja świadka tamtych ważnych wydarzeń, a zarazem uczestnika zaciętych walk, pozwoliła zgromadzonym przenieść się w czasie do pamiętnego września 1939 roku. Na zakończenie przemówienia, pan porucznik podziękował organizatorom za wkład i trud włożony w przygotowanie tegorocznych obchodów rocznicowych.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił też członek Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, który omówił temat publicznej zbiórki pieniędzy na rzecz remontu polskiego schronu bojowego w Wyrach przy ulicy Pszczyńskiej, prowadzonej w trakcie uroczystości.

Dziś ten obiekt jest wysprzątany i zamknięty, aby nie ulegał dalszej dewastacji. W przyszłości planujemy wykonanie wylewki betonowej nad szybem kopuły, która nigdy nie dotarła na ten schron, i uzupełnienie nasypu ziemi. W przyszłym roku planujemy oczyszczenie elewacji i pomalowanie schronu – sprecyzował cele zbiórki pan Marcin Zarzyna – Najtrudniejsze będzie jednak stworzenie z tego miejsca czegoś wartościowego, co będzie można pokazać i stanie się miejscem spotkań – dodał na zakończenie.

Zbiórka na rzecz schronu bojowego w Wyrach

W tym roku za wieloletnią współpracę przy obchodach rocznicowych i zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych odznaczenia otrzymali: ks. Aleksander Wojtala, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach i ppłk. Leszek Klag, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach. Odznaczenia zasłużonym wręczył Prezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku, pan Mieczysław Wilczyński.

Komendant tyskiej Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień wręczył ponadto pamiątkową odznakę dla Urzędu Gminy Wyry, którą odebrała Wójt Gminy Wyry pani Barbara Prasoł.

Na zakończenie uroczystości pan mjr Arkadiusz Bartnik wygłosił Apel Poległych, poszczególne delegacje złożyły pamiątkowe wiązanki pod pomnikiem, a żołnierze z bytomskiej Kompani Honorowej 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oddali salwę honorową w hołdzie poległym.

Organizatorami tegorocznych obchodów wrześniowych była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach i Urząd Gminy Wyry. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił chór “Zorza” z Domu Kultury w Gostyni oraz Reprezentacyjna Orkiestra Sił Powietrznych z Poznania.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl