Unieważniono przetarg na odbiór odpadów komunalnych z Gostyni i Wyr

Urząd Gminy Wyry poinformował w dniu dzisiejszym o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych. Powodem okazała się cena, jaką za realizację usługi zażądał jedyny biorący udział w przetargu podmiot – konsorcjum firm Master Odpady i Energia oraz PreZero Service Południe.

Jak można przeczytać w zawiadomieniu opublikowanym przez gminę na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, przetarg został unieważniony, ponieważ zaproponowana w ofercie cena znacznie przekroczyła jej możliwości finansowe. Maksymalna kwota, jaką za odbiór odpadów gotów był przyjąć samorząd, została ustalona na poziomie 9 mln 700 tys. zł. Jedyne zainteresowane realizacją zadania konsorcjum firm zaproponowało kwotę o ponad 4 mln zł wyższą – cenę wynoszącą nieco ponad 14 mln zł.

Unieważniony dziś przetarg został ogłoszony ponad miesiąc temu, w dniu 1 lipca, ponieważ obowiązująca umowa na wywóz i zagospodarowanie odpadów dobiegnie końca 31 sierpnia. Wyłoniony wykonawca miał pełnić obowiązki przez ponad trzy lata, w terminie od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku. Nowa umowa miała obejmować dodatkowe zadania – m.in. dostawę pojemników na bioodpady, odbiór tych odpadów zgodnie z wyznaczoną częstotliwością i zbiórkę liści w okresie jesiennym, a to przy niezmienionej – przynajmniej do końca tego roku – stawce za odbiór odpadów.

Pod adresem gminy wystosowaliśmy pytanie o dalsze kroki w tej sprawie. Gdy tylko nadejdzie odpowiedź, całość zostanie przedstawiona poniżej.


[AKTUALIZACJA I: 6 sierpnia, godz. 16.15] Urząd Gminy Wyry opublikował projekty uchwał na sesję Rady Gminy Wyry, która niespodziewanie odbędzie się już w najbliższy wtorek 11 sierpnia. W proponowanym porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał zmieniające uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami. Z ich treści wynika, że gmina chce opóźnić wprowadzenie zmian w systemie gospodarowania odpadami do 1 stycznia 2021 roku, aby ponownie przystąpić do procedury przetargowej w nadchodzących miesiącach.

„Wójt Gminy Wyry ogłosił przetarg na świadczenie usług na odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych […]. W dniu 04.08.2020r. nastąpiło otwarcie ofert (wpłynęła 1 oferta). Okazało się, że proponowana kwota przez oferenta (14 087 757,60 zł) jest wyższa niż zaplanowana w budżecie (9 700 000,00 zł). W związku z powyższym należało unieważnić przetarg. Tym samym Wójt proponuje – do czasu przeprowadzenia nowej procedury przetargowej przedłużenie dotychczasowych zasad odbierania odpadów […] – o 4 miesiące – tj. do 31.12.2020r.” – czytamy w uzasadnieniu do jednej z projektowanych uchwał.


11 sierpnia Rada Gminy Wyry przyjęła przedłożone uchwały podczas sesji nadzwyczajnej. Więcej na ten temat tutaj.


[AKTUALIZACJA II: 12 sierpnia, godz. 11.25] W odpowiedzi na pytanie zadane 5 sierpnia Urząd Gminy Wyry poinformował, że w związku z unieważnieniem przetargu gmina prowadzi procedurę udzielenia zamówienia z wolnej ręki na okres 4 miesięcy (od września br. do grudnia br.) w zakresie dotychczasowych zasad odbierania odpadów.

„Przedłużenie przypieczętowały uchwały, które w tej sprawie zostały przyjęte podczas XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która w trybie zdalnym odbyła się 11 sierpnia br.” – poinformowano w mailu.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl