Zmiany w systemie odbioru odpadów dopiero od 1 stycznia 2021 roku

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wyry, która odbyła się we wtorek 11 sierpnia, radni przegłosowali poprawki do uchwał śmieciowych przyjętych w maju tego roku, określając nową datę wejścia tych uchwał w życie. Zmiany w sposobie odbioru odpadów planowane dotąd na 1 września, zaistnieją dopiero 1 stycznia 2021 roku.

Gmina skorzystała z ustawy covidowej
Taki obrót spraw to pokłosie przetargu na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych, który został unieważniony przez gminę na początku sierpnia, ponieważ cena za realizację usługi zaproponowana przez jedynego oferenta, konsorcjum firm Master Odpady i Energia oraz PreZero Service Południe, znacznie przewyższyła jej możliwości finansowe (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj). Przesunięcie terminu wejścia w życie zmian w systemie odbioru odpadów to rozwiązanie awaryjne, które pozwoli gminie na rozpisanie nowej procedury przetargowej w nadchodzących tygodniach.

Manewr ten jest zgodny z zapisami jednej z ustaw osłonowych, przyjętych na szczeblu centralnym w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, które umożliwiają opóźnienie terminu wejścia zmian w systemach gospodarowania odpadami do 1 stycznia 2021 roku. Zamiarem ustawodawcy było zapewnienie gminom dodatkowego czasu na dostosowanie regulaminów o utrzymaniu czystości i porządku (a przez to ich systemów gospodarowania odpadami) do nowych standardów, które zostały określone w 2019 roku.

W gminie Wyry nowe przepisy zostały opracowane bez przeszkód i miały obowiązywać od września, jednak plany te pokrzyżował unieważniony w sierpniu przetarg. Jak podczas sesji powiedziała wójt Barbara Prasoł, na cenie proponowanej przez jedynego oferenta prawdopodobnie zaważyła niepewność, jaka wiąże się z planowaniem realizacji takiego zadania na okres trzech lat – bo na tyle ogłoszony został przetarg. Z racji na ten okres, a także ostatnie zawirowania, oferenci nie są pewni, jak będą kształtowały się koszty w dalszych latach (2022-2023) m.in. pod względem cen energii, wysokości minimalnych wynagrodzeń czy „opłaty marszałkowskiej”, a przez to nie są w stanie zaproponować bardziej satysfakcjonujących ofert. Podczas sesji wójt powiedziała też, że nowy przetarg będzie prawdopodobnie zakładał realizację odbioru odpadów przez jeden rok.

Do końca roku po staremu
W celu zapewnienia ciągłości usług przez pozostałą część 2020 roku, gmina planuje przeprowadzenie negocjacji z dotychczasowym operatorem. Podczas sesji władze gminy zapewniały, że do końca tego roku – we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu – odbiór odpadów będzie realizowany na tych samych zasadach co obecnie.

Po nowym roku, zakładając, że uda się pomyślnie przeprowadzić procedurę przetargową i tym samym wyłonić wykonawcę, w życie wejdą zapisy nowych uchwał regulujących system gospodarowania odpadami. Tak jak zostało to wymienione tutaj, wprowadzona zostanie nowa frakcja odpadów – bioodpady, dla której gmina zapewni nowe pojemniki, powróci odbiór odpadów zielonych sprzed posesji, wprowadzona zostanie doroczna zbiórka liści, a worki będą dostarczane w półrocznych limitowanych pakietach. Osoby deklarujące kompostowanie bioodpadów będą mogły płacić mniej za śmieci, tracąc jednak przy tym uprawnienia do pojemnika i worków na bioodpady, a także możliwość dowożenia odpadów zielonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – więcej o tym tutaj.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl