Uroczyste procesje Bożego Ciała przeszły wokół gostyńskich kościołów

Potrzeba zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa sprawiła, że tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przebiegała inaczej niż w poprzednich latach. Zamiast wspólnego przemarszu ulicami Gostyni pomiędzy parafiami, w obu gostyńskich wspólnotach odbyły się krótsze procesje tylko w obrębie kościołów.

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa parafie przeżywały oddzielnie ten ważny dzień po raz pierwszy od 2003 roku. Co więcej, pierwszy raz w historii uczestnictwo w procesji Bożego Ciała wiązało się z koniecznością zasłaniania ust i nosa lub zachowywaniem zalecanego dystansu min. 2 metrów. Bez względu jednak na inną formułę przeżywania święta, zmianie nie uległy cele przyświecające procesji z Najświętszym Sakramentem, które od wieków wiążą się dla wiernych nie tylko z publicznym wyznaniem wiary, ale też szczególną prośbą, uwielbieniem, przebłaganiem oraz dziękczynieniem.

Obie procesje rozpoczęły się Eucharystią o godz. 9.00 i przebiegały równolegle do siebie, przy zachowaniu tradycyjnego układu kolumn. W parafii św. Apostołów Piotra i Pawła wierni udali się z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy zlokalizowanych w bliskim obejściu kościoła parafialnego – przy wejściu bocznym, z tyłu kościoła, przy wejściu do zakrystii oraz przed kościołem. W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, z uwagi na większą powierzchnię terenu wokół świątyni, ołtarze polowe zostały ustawione w wyraźniejszych odległościach – przed kaplicą cmentarną (stary kościół), przy grocie z tyłu kościoła, przed wejściem do zakrystii oraz przy pomniku św. Jana Pawła II.

Uroczyste procesje Bożego Ciała w Gostyni dobiegły końca około godz. 11.00. W parafii św. Apostołów Piotra i Pawła sprawowana była następnie kolejna Eucharystia, która tak jak poprzednie, była transmitowana w internecie. W parafii Podwyższenia Krzyża Św. po zakończeniu procesji prowadzono adorację Najświętszego Sakramentu do godz. 17.00, a później sprawowana była Msza św. popołudniowa.


Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

Parafia Podwyższenia Krzyża Św.

Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest świętem ruchomym, obchodzonym zawsze sześćdziesiąt dni po Wielkanocy, na pamiątkę przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.

Redakcja
Redakcja

mail[at]gostynslaska.pl