W hołdzie i pamięci. Obchody 79 rocznicy wojny obronnej na Śląsku

3 września mieszkańcy Gostyni i okolic zebrali się przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku, by tak jak ma to miejsce każdego roku, wspólnie pielęgnować pamięć o wydarzeniach, jakie rozegrały się na gostyńskich polach w ramach wojny obronnej we wrześniu 1939 roku. Zebranych połączyło wspomnienie poległych i modlitwa o pokój.

– W dniu 2 września 1939 roku na Odcinku Umocnionym „Mikołów” trwały zacięte walki pomiędzy atakującym siły polskie niemieckim VIII Śląskim Korpusem Armijnym i broniącymi się tutaj jednostkami Grupy Operacyjnej „Śląsk” ze składu Armii „Kraków”. Trudno dziś sobie wyobrazić, co działo się tutaj 79 lat temu. Żołnierze 73 pułku piechoty okazali wielki hart ducha, patriotyzm i przywiązanie do wolności. Bronili się w przeczuciu głębokiej powinności i honoru, oddali ojczyźnie to co najcenniejsze, własne życie. Spotykamy się by uczcić ich heroizm i poświęcenie, ich wierność – mówiła Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, rozpoczynając poniedziałkowe uroczystości.

Mszy św. polowej przewodniczył ks. Rafał Październiok, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni, dziekan dekanatu Łaziska.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. Henryk Skorupa, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach,a po nim kilka słów do zebranych skierował również ks. Kornel Undas, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołowie.

Oprawę muzyczną zapewnił gminny chór „Zorza” pod dyrekcją Lilianny Czajkowskiej.

Okolicznościowe wystąpienie w tym roku wygłosił Włodzimierz Czechowski, Prezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Medalem „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” zostali wyróżnieni (według podanej kolejności):
Ludmiła Łogiewa-Fierla – dyrektor Niepublicznego Technikum Kolejowego Szkoły Kolejowe w Tychach im. kpt. Jana Rybczyńskiego i załogi pociągu „Groźny”,
st. bryg. Dariusz Witkowicz – wieloletni komendant PSP KP Mikołów,
ks. Henryk Skorupa – prob. parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach,
ks. Edward Poloczek – parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach,
Leszek Musiał – chirurg szpitala w Chorzowie, członek wspierający koła Związku Kombatantów w Chorzowie.

Rozkazem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach ppłk Leszka Klaga, w dowód uznania dla osobistych dokonań i zaangażowania w realizację zadań na rzecz obronności kraju, promowania dorobku sił zbrojnych w ramach organizowanych uroczystości na szczeblu lokalnym, upamiętniających udział żołnierzy w walkach o niepodległość oraz opiekę nad grobami i pomnikami żołnierzy, odznaką Wojskowej Komendy Uzupełnień wyróżniony został kpt rez. Zbigniew Pawłowski oraz p. Gierliński.

Z uwagi na obchodzone w tym roku stulecie niepodległości Polski, w pobliżu Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku zasadzono pamiątkowe drzewo – dąb, będący symbolem siły i długowieczności. Przed uroczystością odbyła się ponadto niepodległościowa gra terenowa z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Wyrach.

Apel Pamięci wygłosił mjr Arkadiusz Bartnik, po czym żołnierze oddali salwę honorową. Następnie poszczególne delegacje złożyły pamiątkowe wieńce i wiązanki kwiatów.

Kompanię honorową, poczet sztandarowy i flagowy oraz posterunek honorowy wystawił w tym roku 6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego z Gliwic. Uroczystości asystowała Orkiestra Wojskowa z Bytomia. Nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości czuwali strażacy z OSP Gostyń, funkcjonariusze policji i straży miejskiej, a także służby medyczne.

Organizatorem uroczystości była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach i Urząd Gminy Wyry.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl