„W(y)iry Kultury” połączyły w jedno sferę oświaty i ośrodek kultury

W ostatnich tygodniach Dom Kultury w Gostyni, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Wyrach, realizował projekt pn. „W(y)iry Kultury”, którego celem z jednej strony było – między innymi – przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze, a z drugiej rozwój współpracy pomiędzy gminną sferą kultury i oświaty. Podsumowaniem tego projektu była uroczysta gala, która odbyła się 17 października w Gostyni, przy udziale rodziców, dyrekcji szkoły i władz samorządowych.

Realizacja projektu
Warsztaty dla uczniów z trzech klas V SP w Wyrach prowadzone były od pierwszego tygodnia października, w podziale na trzy autonomiczne bloki tematyczne: artystyczny – „Dotknij Śląska”, teatralny – „Pokaż Śląsk” oraz muzyczny – „Usłysz Śląsk”.

Główną część zajęć stanowiły kilkugodzinne warsztaty z instruktorami, w ramach których każda z klas – grup tematycznych – przygotowywała swój końcowy projekt: najpierw opracowując od samego początku konspekt pracy, a później ćwicząc i dopracowując szczegóły każdej z nich w ramach kolejnych zajęć. Wszystko tak, aby móc zaprezentować się przed rodzicami i gośćmi podczas gali wieńczącej projekt, a po drodze poszerzyć wiedzę, rozwinąć zainteresowania oraz mile spędzić czas.

I tak grupa artystyczna (klasa Vc) przygotowywała kilka instalacji odnoszących się do śląskich słów, grupa teatralna (klasa Vb) pracowała nad trzema scenkami – pantomimą, zawierającymi elementy śląskiej kultury, a grupa muzyczna (klasa Va) opracowała występ wokalny odnoszący się do śląskiej tradycji muzycznej.

„Dotknij Śląska” – instr. Joanna Kowalska – klasa Vc – fot. Karolina Kopacz
„Pokaż Śląsk” – instr. Katarzyna Zych – klasa Vb – fot. Karolina Kopacz
„Usłysz Śląsk” – instr. Kamil Gojowy – klasa Va – fot. Karolina Kopacz

Zajęcia w każdym z trzech bloków tematycznych zaczynały się od wprowadzenia teoretycznego. Dzięki temu uczniowie mogli zwrócić większą uwagę na zagadnienia ze świata sztuki, teatru i muzyki, a potem odnosić się do nich bezpośrednio w ramach dalszych zajęć. Co ważne, mimo że tematyka warsztatów była zaproponowana odgórnie, to uczniowie nie przejawiali problemów z adaptacją czy realizacją poszczególny zadań, na co przełożyła się też bardzo dobra współpraca z instruktorami.

Prezentacja efektów projektu
17 października (czwartek) wszyscy uczestnicy projektu i ich rodzice, wraz z instruktorami, osobami koordynującymi projekt i zaproszonymi gośćmi, spotkali się w sali widowiskowej Domu Kultury w Gostyni na uroczystej gali podsumowującej, podczas której zaprezentowali efekty swojej pracy w ostatnich tygodniach.

Galę o godz. 18.00 otwarła Ewa Surma, p.o. dyrektor Domu Kultury w Gostyni, witając wśród gości przedstawicielkę Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, dyrektor szkoły w Wyrach oraz władze samorządowe. Całą uroczystość poprowadziła następnie Karolina Kopacz, koordynatorka i autorka projektu, którą mieszkańcy mogą szerzej znać z pracy w domu kultury oraz prowadzenia miesięcznika samorządowego „Wicie”.

Przez ostatnie cztery tygodnie razem z uczniami klas V szkoły podstawowej w Wyrach słuchaliśmy, pokazywaliśmy, przeżywaliśmy, tworzyliśmy – jednym słowem doświadczaliśmy Śląska i jego kultury. Tym projektem chcieliśmy, aby młodzież, w sposób inny niż ten, do jakiego my na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni, pokazała, czym dla nich jest Śląsk, jak oni widzą Śląsk, czym dla nich jest śląska kultura – mówiła pomysłodawczyni. – Wszystkie zajęcia opierały się na wiedzy teoretycznej instruktorów, jednak przede wszystkim na bazujących na tej wiedzy pomysłach uczniów – zapewniała.

Jako pierwsza zaprezentowała się klasa Vc, działająca pod kierunkiem Joanny Kowalskiej w ramach bloku „Dotknij Śląska”. Uczniowie przedstawili przygotowane instalacje artystyczne. Następnie na głównej scenie pojawili się uczniowie z klasy Vb, którzy pod przewodnictwem Katarzyny Zych, i w ramach bloku „Zobacz Śląsk”, wystawili panotmimę w podziale na trzy zespoły. Prezentację zwieńczył występ wokalny klasy Va, którą w ostatnich tygodniach prowadził Kamil Gojowy w ramach bloku „Usłysz Śląsk”.

Blok artystyczny – „Dotknij Śląska”

Blok teatralny – „Pokaż Śląsk”

Blok muzyczny – „Usłysz Śląsk”

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Specjalne wyrazy podziękowania skierowano do instruktorów oraz nauczycieli, którzy współpracowali z uczniami przy projekcie. Dziękowano również autorce i koordynatorce projektu, za pomysł i współpracę, licząc na wdrożenie i realizację na terenie gminy kolejnych projektów kulturalnych skierowanych do jej mieszkańców.

Projekt „W(y)iry Kultury” był finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, którego regionalnym operatorem był Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Realizacja projektu miała miejsce w dniach 23 września – 18 października.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl