Biskup Marek Szkudło wizytuje w parafii św. Ap. Piotra i Pawła

W piątek 5 października, podczas dopołudniowego nabożeństwa różańcowego, w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła mieszkańcy powitali biskupa Marka Szkudło, który będzie wizytował w parafii do niedzieli. Spotkanie z parafianami, w tym grupami modlitewnymi działającymi przy parafii, było wstępem do kolejnych spotkań z wiernymi w ramach kościoła parafialnego, wizyt indywidualnych, a także okazjonalnych rozmów.

W imieniu parafian księdza biskupa powitała pani Teresa Rzepka z Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kierując słowa powitania, zapewniła, że cała wspólnota, świadoma roli jaką pełni w Kościele, raduje się z obecności księdza biskupa w parafii, a także uprzejmie prosi o pasterskie słowo i błogosławieństwo.

Następnie słowa powitania skierował ksiądz proboszcz Jan Podsiadło.

– Czcigodny Księże Biskupie. Na szlaku odwiedzin pasterskich, które odbywają się w Dekanacie Łaziska, staje przed tobą parafia św. Apostołów Piotra i Pawła. Jesteśmy cząstką wspólnoty, która od 1923 roku powstawała wokół kościoła Podwyższenia Krzyża Św. – pozdrawiamy jednocześnie księdza dziekana Rafała Październioka, który tam właśnie pasterzuje – a my stamtąd wychodzimy – mówił ksiądz proboszcz. – Krótko przed wybuchem II wojny światowej został poświęcony nowy kościół, w którym jesteśmy, i tak zaczęła się nasza historia. Nie chcemy w tej chwili opisywać szczegółowo minionych lat. Pragniemy jedynie podziękować Bożej Opatrzności za dar życia i dary, które przechowujemy w swoich sercach. Mamy nadzieję, że podobnie jak kiedyś nasi ojcowie, tak dzisiaj my, nie zapomnimy o zasadach chrześcijańskiego postępowania.

Następnie ksiądz proboszcz zwrócił uwagę na starania czynione na co dzień w drodze ku wzrastaniu w świętości. Parafia pamięta m.in. o wartościach Pierwszego Czwartku, Pierwszego Piątku, Pierwszej Soboty; dba o adorację Jezusa w Eucharystii, w modlitwie uwielbienia, uczestniczy w nabożeństwach, które podaje mądrość Kościoła w trakcie roku liturgicznego. Opowiedział, jak w małych grupach wspólnota szuka drogi do prawdy, jak na miarę swoich możliwości dzieli się tym co ma, z innymi ludźmi potrzebującymi pomocy i serca. Podkreślił ogromną życzliwość i otwarcie serc wszystkich parafian na potrzeby cierpiących, dotknęli kryzysem i wojną – ostatnio zwłaszcza w Syrii.

– Kochamy swój kościół parafialny i robimy co możemy, aby Jezus mógł tu godnie mieszkać. Staramy się o to, od wielu lat, aby to miejsce przebywania było godne. W sumie jesteśmy podobni do naszych sióstr i braci w innych parafiach polskiego Kościoła – nie ma w nas niczego nadzwyczajnego. Jesteśmy także świadomi naszych słabości, wad i grzechów, pokornie przed Bogiem je wyznajemy. Nie chcemy jednak zawieść Jezusa i codziennie modlimy się o nowe serce i nowego ducha. Witając księdza biskupa wśród nas, prosimy o sprawowanie dla nas sakramentu, zwłaszcza dzisiaj, w liturgii eucharystii, w czasie której 44 młode osoby mają przyjąć sakrament Ducha Świętego. Prosimy o modlitwę, umocnienie naszej wiary – tak bardzo nam potrzebne, dzisiaj, jutro, zawsze.

Ksiądz biskup witając wszystkich, i dziękując za otwarte przyjęcie ze strony proboszcza i parafian, zwrócił uwagę na wyróżniający się program wizyty, zaplanowany już od dopołudniowego spotkania. Zauważył, że mimo pory, nie zabrakło przedstawicieli wszystkich grup wiekowych – najmłodszych dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych. Następnie ksiądz biskup nawiązał do patronów parafii, przypomniał o ich znaczeniu i roli w Kościele, ale też wartościach, jakie przekazują każdego dnia. Przypomniał też, że na dzień rozpoczęcia wizyty, przypadło wspomnienie św. Faustyny, w dokładnie 80 lat po tym, jak narodziła się dla nieba, i której duch i wizerunek obecny jest też w gostyńskim kościele. Skierował kilka słów do grup bardziej i mniej formalnych, skupionych wokół parafii. Dziękując za obecność, zaprosił parafian do udziału w popołudniowej Mszy św. z sakramentem bierzmowania i na spotkania niedzielne.

Następnie uroczyście odmówiono wspólnie modlitwę różańcową, zanosząc liczne intencje, ważne z punktu widzenia parafii, Gostyni i śląskiej ziemi.

Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował parafianom za liczny udział w powitaniu i nabożeństwie różańcowym, obecność pocztów sztandarowych, wspólną modlitwę. Ksiądz proboszcz poinformował też o kolejnych punktach wizyty księdza biskupa – odwiedzinach chorych, wizytach u rodzin kapłanów, spotkaniu z Radą Duszpasterską i duchownymi z Dekanatu Łaziska. Zaprosił na uroczystą Mszę św. z sakramentem bierzmowania.

Wizytacja potrwa do niedzieli 7 października. Ksiądz biskup spotka się tego dnia z wiernymi podczas każdej Mszy św.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl