Wybory w toku. W lokalach wyborczych obowiązuje reżim sanitarny

Z nastaniem godz. 7.00 w trzech lokalach wyborczych zlokalizowanych na terenie Gostyni rozpoczęło się głosowanie w wyborach Prezydenta RP, które przebiega z uwzględnieniem szczególnych warunków bezpieczeństwa wymuszonych pandemią wirusa SARS-CoV-2. Uprawnieni, przy zachowaniu dodatkowych zasad, mogą głosować do godz. 21.00.

Dystans i maseczki
Inaczej niż miało to miejsce w przypadku poprzednich wyborów w lokalach wyborczych może przebywać ograniczona liczba wyborców – zgodnie z zaleceniami, nie więcej niż 1 osoba na 4 m2. Każdy wchodzący zobowiązany jest do zasłaniania usta i nosa, chyba że stan zdrowia na to nie pozwala, a także do dezynfekcji rąk zaraz po wejściu do lokalu lub założenia rękawiczek jednorazowych tuż przed wejściem. Dodatkowo zaleca się, by każdy wyborca – w miarę możliwości – miał przy sobie własny długopis.

Celem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych do lokali wyborczych prowadzą otwarte drzwi, a pomieszczenia podlegają wietrzeniu. Regularnie dezynfekowane są klamki, urny wyborcze, blaty stołów, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu.

Członkowie komisji weryfikujący wyborców i wydający karty do głosowania siedzą przy stolikach z zachowaniem zalecanych odległości. Wszyscy wyposażeni zostali w jednorazowe rękawice ochronne, maseczki medyczne i przyłbice.


1. TRZYMAJ DYSTANS
Stojąc w kolejce lub przebywając na terenie lokalu wyborczego zachowuj zalecaną odległość od innych osób.

2. ZAŁÓŻ MASECZKĘ
Przed wejściem do lokalu wyborczego zakryj usta i nos. Jeśli twój stan zdrowia na to nie pozwala, nie musisz tego robić.

3. ZDEZYNFEKUJ RĘCE
Skorzystaj z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu lub weź ze sobą rękawiczki jednorazowe.

Ponadto zaleca się, aby wyborca wziął do lokalu swój własny długopis.


Zasady głosowania
W lokalu wyborczym każdy wyborca proszony jest o okazanie dokumentu ze zdjęciem – np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy – a jeśli to konieczne, także o odkrycie twarzy. Odbiór karty wyborczej należny potwierdzić podpisem w spisie wyborców.

Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i zawierać wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Karta zawiera 11 nazwisk kandydatów na urząd Prezydenta RP uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Aby oddać głos należy postawić znak ❌ w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Zakreślenie więcej niż jednej kratki będzie oznaczało głos nieważny.

Wszystkie informacje na temat tego, jak oddać głos znajdują się u dołu karty. O szczegóły można też w każdej chwili zapytać członków obwodowej komisji wyborczej.


Zmiana terminu wyborów
Wybory Prezydenta RP w roku 2020 miały odbyć się początkowo 10 maja, ale ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 do głosowania nie doszło. Tego dnia Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w drodze uchwały, że „brak było możliwości głosowania na kandydatów”, przy czym fakt ten był równoważny w skutkach z art. 293 § 3 Kodeksu wyborczego, to jest brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

Wcześniej, w celu terminowego przeprowadzenia wyborów, Rząd RP forsował rozwiązanie zastępcze w postaci powszechnego głosowania korespondencyjnego. Wyborca miał otrzymać pakiet wyborczy do domu, tam go wypełnić, a później udać się przed lokal wyborczy celem wrzucenia pakietu do urny. W ten sposób wyborcy mieli być narażeni na zakażenie koronawirusem w mniejszym stopniu niż przy głosowaniu tradycyjnym.

Pakiet wyborczy miał się składać z pięciu elementów: karty do głosowania, koperty na kartę do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego, oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu oraz koperty zwrotnej z napisem „przesyłka wyborcza”.

Za dostawę pakietów wyborczych miała odpowiadać Poczta Polska. Pakiety w ciągu kilku dni miały trafić do wszystkich wyborców, nie później jednak niż na dzień przed terminem głosowania. Listonosze mieli chodzić w dwuosobowych zespołach – pierwsza osoba z tej dwójki miała doręczać pakiety, a druga kontrolować prawidłowość tego procesu.

Adresy wyborców miały zostać ustalone przez pocztę na podstawie spisów wyborców, które na wniosek spółki miały przekazać gminy – część gmin, tak jak gmina Wyry, tego nie uczyniła z uwagi na brak podstaw prawnych (ustawa o głosowaniu korespondencyjnym w dniu wystosowania wniosku wciąż była procedowania), część przekazała firmie zaszyfrowane pliki bez haseł, a część przekazała spisy wyborców w sposób otwarty.

W nawiązaniu do (…) zapytania z dnia 23 kwietnia br. dotyczącego wniosku Poczty Polskiej S.A. uprzejmie informuję, co następuje:

1. Do Urzędu Gminy Wyry wpłynął wniosek Poczty Polskiej S.A. w nocy z 22 na 23 kwietnia br. 
2. Wójt Gminy Wyry nie udostępnił wrażliwych danych osobowych mieszkańców Gostyni i Wyr w sposób wymieniony we wniosku Poczty Polskiej S.A.

Barbara Prasoł – Wójt Gminy Wyry (sygn. SG.0532.2.2020)

W dniu wyborów przed lokalami, urzędami pocztowymi i innymi wyznaczonymi budynkami miały pojawić się specjalne urny do wrzucania głosów (inne niż te używane wcześniej). Wyborcy mieli do nich wrzucać wypełnione pakiety między godz. 6.00 a 20.00.

Ustawa dotycząca powszechnego głosowania korespondencyjnego była krytykowana przez opozycję i została w całości odrzucona przez Senat RP. Rozwiązaniu temu zarzucano, że łamie przepisy Konstytucji RP, narusza zasadę równości i tajności, nie zapewnia odpowiedniego udziału osobom z niepełnosprawnościami, osobom mieszkającym poza granicami oraz osobom chorym i przebywającym na kwarantannie. Zwracano uwagę na zbyt krótki czas przewidziany na realizację przedsięwzięcia związanego z drukiem i dostarczaniem pakietów w odniesieniu do ogromnej skali, a także na kwestię bezpieczeństwa osób dostarczających pakiety i osób liczących głosy w komisjach, a to m.in. przez możliwość przenoszenia wirusa na kartach do głosowania.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz