Wyniki konsultacji społecznych w sprawie ulicy Zaleśnej

Mieszkańcy gminy niemal jednogłośnie opowiedzieli się za włączeniem ul. Zaleśnej (podlegającej obecnie gminie Kobiór) w granice Gostyni podczas październikowych konsultacji społecznych. W głosowaniu wzięło udział 177 uprawnionych do tego osób.

Wyniki konsultacji przeprowadzonych na terenie gminy Wyry:

Ogólna liczba głosów:177
Liczba głosów ważnych:164
  
Głosy „za”:163
Głosy „przeciw”:0
Głosy „wstrzymujące się”:1

Mieszkańcy gminy Kobiór również wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie. Konsultacje przeprowadzone u naszych sąsiadów nie cieszyły się jednak zbyt wielkim zainteresowaniem.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz