Wyniki referendum. Tak głosowali mieszkańcy Gostyni

6 września na terenie całej Polski odbyło się referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, które zostało zwołane na wniosek poprzedniego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Lokale wyborcze w Domu Kultury i Zespole Szkół w Gostyni były w tym dniu otwarte od godziny 6 do 22.

Uprawnieni do głosowania w referendum odpowiadali na trzy pytania dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych, sposobu finansowania partii politycznych oraz interpretacji prawa podatkowego.

W niedzielnym referendum udział wzięło niespełna 10% uprawnionych mieszkańców Gostyni.

Cała Gostyń

TAK

NIE

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Głosy ważne: 278 | Głosy nieważne: 8
23345
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Głosy ważne: 280 | Głosy nieważne: 6
31249
Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości
co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Głosy ważne: 282 | Głosy nieważne: 4
26913
Liczba uprawnionych: 2930
Wydano kart do głosowania: 286
Frekwencja: 9,76%

Szczegółowe wyniki głosowania dla obwodów:

Obwód nr 4 - Dom Kultury w Gostyni

TAK

NIE

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Głosy ważne: 124 | Głosy nieważne: 2
10420
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego
sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Głosy ważne: 124 | Głosy nieważne: 2
14110
Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości
co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Głosy ważne: 124 | Głosy nieważne: 2
1204
Liczba uprawnionych: 1304
Wydano kart do głosowania: 126
Frekwencja: 9,66%


Obwód nr 5 - Zespół Szkół w Gostyni

TAK

NIE

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Głosów ważnych: 76 | Głosów nieważnych: 3
6412
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego
sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Głosów ważnych: 75| Głosów nieważnych: 4
1164
Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości
co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Głosów ważnych: 78| Głosów nieważnych: 1
762
Liczba uprawnionych: 802
Wydano kart do głosowania: 79
Frekwencja: 9,85%


Obwód nr 6 - Zespół Szkół w Gostyni

TAK

NIE

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Głosy ważne: 78 | Głosy nieważne: 3
6513
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego
sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Głosy ważne: 81 | Głosy nieważne: 0
675
Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości
co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Głosy ważne: 80 | Głosy nieważne: 1
737
Liczba uprawnionych: 824
Wydano kart do głosowania: 81
Frekwencja: 9,83%


źródło: protokoły obwodowych komisji do spraw referendum

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl