Zagroda Śląska została oficjalnie otwarta

17 września dokonano oficjalnego otwarcia Zagrody Śląskiej. Tym samym ostatecznie zakończono trzyletni proces planowania i budowy obiektu rekreacyjnego umiejscowionego pomiędzy budynkami Domu Kultury a zabudowaniami Gminnego Przedszkola w Gostyni. Uroczystość inauguracyjna poprzedziła coroczny Festyn Rodzinny, który w tym roku po raz pierwszy odbył się także na terenie nowo wybudowanego obiektu.

Uroczystego otwarcia Zagrody Śląskiej wspólnie dokonali: Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, przewodniczący Rady Gminy Wyry Andrzej Wyroba, ks. proboszcz Jan Podsiadło oraz dyrektor Domu Kultury w Gostyni Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska.

Funkcję administratora na nowo otwartym i poświęconym obiekcie pełnić będzie DK Gostyń. Przekazanie uprawnień nastąpiło poprzez wręczenie przez Wójt Gminy Wyry symbolicznego, niebieskiego klucza do Zagrody Śląskiej na ręce dyrektor. Od tego momentu obiekt stał się też częścią gostyńskiego domu kultury.

(…) Próżno szukać w okolicy takiego obiektu z 350 miejscami siedzącymi, sceną oraz punktem dla małej gastronomii. (…) Mam nadzieje, że będziecie Państwo czynnymi odbiorcami inicjatyw kulturalnych, które zamierzamy od wiosny następnego roku tutaj organizować. Chciałabym bardzo, abyście Państwo stali się współgospodarzami tego obiektu, żebyście dbali o to mienie, (…) by obiekt służył naszemu społeczeństwu przez wiele lat – powiedziała dyrektor domu kultury.

W trakcie uroczystości wójt gminy przedstawiła zebranym chronologię wydarzeń związanych z procesem realizacji inwestycji.

Prace rozpoczęto od wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2008 roku przez przedsiębiorstwo projektowo-budowlane Grafion z Tychów. W roku 2009 projekt obiektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach uzyskanego dofinansowania gmina Wyry otrzymała dotację na 50% kosztów kwalifikowanych w wysokości 470 tysięcy złotych. Umowę o dofinansowaniu zawarto w dniu 13 października 2009 pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego i gminą Wyry. Wartość całej inwestycji zamknęła się w kwocie 1 mln 100 tys. złotych. Po dokonaniu procedury przetargowej w dniu 9 września 2010 roku Gmina Wyry podpisała umowę z firmą budowlaną Titan Lux z Libiąża. Prace związane z budową obiektu zostały zakończone 15 czerwca 2011 roku.

Zadanie inwestycyjne związane z budową terenu rekreacyjnego ma stanowić pierwszy etap na drodze ku przebudowie centrum Gostyni. W następnej kolejności ma powstać jednokierunkowa droga dojazdowa do Zagrody Śląskiej wraz z parkingami.

Uroczystość zakończyła się wspólnym, symbolicznym wypuszczeniem balonów wypełnionych helem.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl