Zakończył się remont ul. Rybnickiej od starego kościoła do Starej Chaty

Mieszkańcy Gostyni i wszyscy przejezdni mogą już korzystać z przebudowanego odcinka ul. Rybnickiej o długości prawie 1 km – na trasie od kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego do restauracji Stara Chata. Inwestycja powiatu mikołowskiego w tą bardzo ważną drogę powiatową w znaczny sposób poprawiła bezpieczeństwo i komfort przejazdu.

W ramach prowadzonego przez powiat zadania od sierpnia do grudnia dokonano m.in. gruntownej wymiany nawierzchni jezdni wraz z kompleksową budową kanalizacji deszczowej, przebudowano chodnik, wykonano zjazdy do poszczególnych posesji, ułożono pobocze bitumiczne po stronie przeciwnej do chodnika, a w rejonie zjazdu na ul. Motyla powstało przejście dla pieszych wraz z oświetleniem LED. Ponadto na całym remontowanym odcinku wykonane zostało nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Podczas przebudowy użytkownicy drogi musieli liczyć się z czasową zmianą organizacji ruchu, w tym wprowadzeniem ruchu wahadłowego.

Inwestycja była realizowana ze środków powiatu mikołowskiego i gminy Wyry przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr: RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18).


Gostyń, ul. Rybnicka

Z uwagi na wartość i bardzo duży zakres inwestycji, w czasie trwania remontu prowadzona była na bieżąco dokumentacja fotograficzna, z którą można zapoznać się poniżej. Stan przed remontem drogi został wcześniej ukazany w tym tekście.


WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPAD 1LISTOPAD 2GRUDZIEŃ


Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl