Znów można uczestniczyć w Mszy Św. w kościele, ale z ograniczeniami

[Aktualizacja, 26 kwietnia] Według najnowszych wytycznych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. może przebywać jednocześnie nawet 28 osób.

„W kościele równocześnie może przebywać 28 osób. W ławkach umieszczone są kartki wskazujące, które miejsca należy zająć. Proszę, żeby zajmować wskazane miejsca. W procesji komunijnej należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów.”


12 osób w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, 24 osoby w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła – począwszy od poniedziałku 20 kwietnia maksymalnie tylu wiernych może przebywać jednocześnie w gostyńskich kościołach w trakcie Mszy Św. w niedziele i dni powszednie oraz w czasie kiedy świątynie pozostają otwarte na indywidualną modlitwę.

Stało się to możliwe po tym, jak Rząd RP postanowił nieco poluzować wprowadzone w ostatnich tygodniach ograniczenia, co ogłoszono w czwartek 16 kwietnia. Zgodnie z nowymi wytycznymi liczba osób mogących jednocześnie przebywać w świątyniach powiązana została z dostępną w nich powierzchnią – 1 osoba na 15 m².

Od teraz w Mszach Św. w pierwszej kolejności uczestniczą osoby związane z zamówioną intencją, a później inni wierni przy zachowaniu określonych przez proboszczów limitów, a także zastosowaniu wszystkich ogólnych zasad bezpieczeństwa, pod które zalicza się konieczność trzymania odpowiedniego dystansu od innych osób oraz wymóg zasłaniania ust i nosa.

Do tych zasad, przyjętych także w związku z najnowszym zarządzeniem Metropolity Katowickiego, odnieśli się już w sobotę 18 kwietnia gostyńscy proboszczowie na stronach internetowych parafii, ustalając – po przeliczeniu – odpowiednie limity.


Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – maksymalnie 12 osób

Nowe rozporządzenie ks Abpa przywraca od 20 kwietnia w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m²; (w naszym kościele na mszy świętej może być obecnych 12 osób); w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa).

ks. prob. Henryk Nowara

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła – maksymalnie 24 osoby

Zgodnie z pismem Księdza Arcybiskupa zamieszczonym na stronie parafialnej i w gablotkach parafialnych: od poniedziałku, 20 kwietnia 2020 Msze Św. w kościele w niedziele i w tygodniu będą odprawiane wg stałego harmonogramu.

Należy zachować zasadę 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. W naszym kościele daje to możliwość uczestniczenia w Mszy Św. jednorazowo 24 osobom. Pierwszeństwo mają zamawiający intencję.

ks. prob. Jan Podsiadło

Podczas niedzielnych transmisji ks. prob. Jan Podsiadło uściślił, że po 8 osób może przypadać na prawą i lewą stronę ławek (łącznie 16), 4 osoby mogą zajmować miejsca pod chórem (za ławkami), a kolejne 4 osoby miejsca na chórze.


Kościół katowicki w czasie epidemii:
  • Msze św. celebrowane w kościołach i kaplicach w niedziele i dni powszednie według stałego harmonogramu (od 20.04.2020).
  • Liczba uczestników uzależniona od powierzchni kościoła (1 osoba na 15 m²) pierwszeństwo dla osób związanych z przyjętą intencją Mszy św.
  • Konieczne zachowanie zasad bezpieczeństwa: zasłanianie ust i nosa (z wyjątkiem celebransa), dystans między wiernymi – 2 m.
  1. Czy trzeba zasłaniać usta i nos w kościele? Wierni gromadzący się w kościołach na liturgii i poza nią są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.
  2. Jak przyjmować komunię świętą w maseczce? Przy przyjmowaniu komunii św. twarz należy odsłonić tak, aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maski.
  3. Kto jest zwolniony z noszenia maseczki podczas liturgii? Z obowiązku zasłonięcia ust i nosa w czasie liturgii zwolniony jest tylko celebrans (celebransi) podczas trwania liturgii.

źródło: https://twitter.com/arch_katowicka


Default image
Redakcja
mail[at]gostynslaska.pl
Zostaw komentarz