ZTM zmienia taryfę przez pandemię i rosnące koszty. Będzie drożej

Od poniedziałku 19 kwietnia obowiązywać będzie nowa taryfa Zarządu Transportu Metropolitalnego, która została dostosowana do obecnych warunków funkcjonowania komunikacji miejskiej. Zdrożeją bilety krótko, średnio i długookresowe, ale w taryfie pojawią się też dodatkowe opcje umożliwiające obniżenie kosztów po stronie pasażera.

Wszystkie zmiany dyktowane są kryzysem, który nastąpił po ogłoszeniu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w marcu 2020 roku. Wprowadzono wtedy utrzymujące się do dziś limity osób w pojazdach, co wymusiło uruchomienie dodatkowych połączeń lub wypuszczenie na drogi większych autobusów celem zachowania przepustowości. Jednocześnie zamknięto m.in. szkoły i rekomendowano pracę zdalną, co wpłynęło na spadek liczby pasażerów, a przez to mniejsze wpływy z biletów, które rekompensują część kosztów ponoszonych przez samorządy. Ponadto, jak wskazuje ZTM w komunikacie na temat zmian, w ostatnich latach wzrosły także koszty stałe, w tym ceny paliw i energii elektrycznej.


Bilety jednorazowe – papierowe
Normalny jednorazowy bilet papierowy 20-minutowy dostępny w kolekturach i automatach zdrożeje o 60 gr – z 3,40 zł na 4,00 zł, odpowiednik 40-minutowy będzie droższy o 1 zł – zmiana z 4,00 zł na 5,00 zł, tak jak i bilet 90-minutowy – zmiana z 5,00 zł na 6,00 zł.

Z kolei jednorazowy ulgowy bilet papierowy 20-minutowy zdrożeje o 30 gr – z 1,70 zł na 2,00 zł, bilet 40-minutowy będzie droższy o 50 gr – zmiana z 2,00 zł na 2,50 zł, a bilet 90-minutowy zdrożeje o 50 gr – z 2,50 zł na 3,00 zł.

Do 3 maja można korzystać z biletów papierowych jednorazowych zakupionych w starej cenie. Później konieczna będzie dopłata.

Bilet jednorazowy – papierowyNormalnyUlgowy
20 minut lub 1 gmina4,00 zł2,00 zł
40 minut lub 2 gminy5,00 zł2,50 zł
90 minut lub 3 gminy i więcej6,00 zł3,00 zł

Bilety jednorazowe – elektroniczne
Normalny jednorazowy bilet elektroniczny, taki kupiony przez aplikację, kartę ŚKUP lub za pośrednictwem kasownika, w wariancie 20-minutowym zdrożeje o 60 gr – z 3,00 zł na 3,60 zł, w wariancie 40-minutowym będzie droższy o 80 gr – zmiana z 3,60 zł na 4,40 zł, a w wariancie 90-minutowym zdrożeje o 1 zł – z 4,40 zł na 5,40 zł.

Z kolei ulgowy jednorazowy bilet elektroniczny w wariancie 20-minutowym zdrożeje o 30 gr – z 1,50 zł na 1,80 zł, w wariancie 40-minutowym będzie droższy o 40 gr – zmiana z 1,80 zł na 2,20 zł, a w wariancie 90-minutowym zdrożeje o 50 gr – z 2,20 zł na 2,70 zł.

Bilet jednorazowy – elektronicznyNormalnyUlgowy
20 minut lub 1 gmina3,60 zł1,80 zł
40 minut lub 2 gminy4,40 zł2,20 zł
90 minut lub 3 gminy i więcej5,40 zł2,70 zł

Bilety średniookresowe
Uprawniający do dowolnej liczby przejazdów w danym dniu bilet dzienny zdrożeje w wariancie normalnym o 1 zł – z 10 zł na 11 zł, ale zyska dodatkową właściwość: w soboty, niedziele i święta będzie uprawniał do przejazdu nie jedną, a dwie osoby. Bilet dzienny w wariancie ulgowym zdrożeje o 50 gr – z 5 zł na 5,50 zł, bez dodatkowych właściwości. Bilety dzienne dostępne są w automatach i w kanałach elektronicznych.

Bilet obowiązujący przez 24 godziny od momentu skasowania w wariancie normalnym zdrożeje o 1 zł – z 14 zł na 15 zł, a w wariancie ulgowym o 50 gr – z 7 zł na 7,50 zł. Bilety na 24 godziny dostępne są w automatach i w elektronicznych kanałach sprzedaży.

Bilet obowiązujący przez 7 dni od momentu skasowania w wariancie normalnym zdrożej o 6 zł – z 44 zł na 50 zł, a w wariancie ulgowym o 3 zł – z 22 zł na 25 zł. Bilety tygodniowe również dostępne są w automatach i w kanałach elektronicznych.

Bilet średniookresowyNormalnyUlgowy
Dzienny11 zł5,50 zł
Na 24 godziny15 zł7,50 zł
Na 7 dni50 zł25 zł

Bilety długookresowe
Najpopularniejszy w Gostyni bilet miesięczny Sieć 30, uprawniający do przejazdu liniami każdego typu w całej sieci, który dostępny jest, tak jak wszystkie bilety długookresowe, tylko w wersji elektronicznej, zdrożeje w wariancie normalnym o 25 zł – z 134 zł na 159 zł, a w wariancie ulgowym o 12,50 zł – z 67 zł na 79,50 zł. W podobnej skali zdrożeją też pozostałe bilety długookresowe (Miasto 30, na okaziciela) i ich warianty czasowe.

Ponadto do taryfy wprowadzone zostaną nowe warianty biletów długookresowych:
1) bilet Sieć 180 (półroczny), jako oferta specjalna na czas pandemii obniżająca miesięczny koszt do ok. 91 zł (bilet normalny) lub ok. 46 zł (ulgowy);
2) bilety Miasto30/90 na 2 miasta, umożliwiające przejazd pojazdami komunikacji miejskiej na terenie dwóch wybranych gmin np. gmina Wyry + Mikołów.

Bilet długookresowyNormalnyUlgowy
Sieć 30 – na całą sieć159 zł69,50 zł
Sieć 90 – na całą sieć399 zł199,50 zł
Sieć 120 – na całą sieć480 zł240 zł
Sieć 180 – na całą sieć (nowość)550 zł275 zł
Sieć 30 – na okaziciela190 zł95 zł
Miasto 30 – na 1 miasto99 zł49,50 zł
Miasto 30 – na 2 miasta (nowość)139 zł69,50 zł
Miasto 90 – na 1 miasto260 zł130 zł
Miasto 90 – na 2 miasta (nowość)359 zł179,50 zł

Bilety wieloprzejazdowe
Uprawniający do 20 przejazdów w ciągu 180 dni bilet wieloprzejazdowy (W-20) w wariancie normalnym zdrożeje o 5 zł – z 55 zł na 60 zł, odpowiednik uprawniający do 40 przejazdów (W-40) zdrożeje o 10 zł – z 100 zł na 110 zł, a odpowiednik uprawniający do 80 przejazdów (W-80) zdrożeje o 20 zł – z 180 zł na 200 zł.

Bilet W-20 w wariancie ulgowym zdrożeje z kolei o 2,50 zł – z 27,50 zł na 30 zł, bilet W-40 zdrożeje o 5 zł – z 50 zł na 55 zł, a bilet W-80 zdrożeje o 10 zł – z 90 zł na 100 zł.

Bilet wieloprzejazdowyNormalnyUlgowy
Wieloprzejazdowy 2060 zł30 zł
Wieloprzejazdowy 40110 zł55 zł
Wieloprzejazdowy 80200 zł100 zł

Taryfa odległościowa
W taryfie odległościowej, z której korzysta się poprzez przyłożenie karty ŚKUP lub karty płatniczej do kasownika (rejestracja wejścia i wyjścia), przejazd w przypadku biletu normalnego w odległości do 1 km zdrożeje o 20 gr – z 1,60 zł na 1,80 zł, w odległości do 2 km zdrożeje o 20 gr – zmiana z 2,20 zł na 2,40 zł, w odległości od 14 km do 20 km zdrożeje o 10 gr – z 4,20 zł na 4,30 zł, a w odległości powyżej 20 km zdrożeje o 60 gr – zmiana z 4,40 zł na 5,00 zł.

Dla biletów ulgowych przejazd w odległości do 1 km zdrożeje o 10 gr – z 0,80 zł na 0,90 zł, dla odległości do 2 km zdrożeje o 10 gr – 1,10 zł na 1,20 zł, w odległości od 14 do 20 km zdrożeje o 5 gr – zmiana z 2,10 zł na 2,15 zł, a w odległości powyżej 20 km zdrożeje o 60 gr – zmiana z 2,20 zł na 2,50 zł.

Odległość w kmNormalnyUlgowy
do 1,0 km1,80 zł0,90 zł
od 1,0 km do 2,0 km2,40 zł1,20 zł
od 2,0 km do 5,0 km2,80 zł1,40 zł
od 5,0 km do 9,0 km3,40 zł1,70 zł
od 9,0 km do 14,0 km3,90 zł1,95 zł
od 14,0 km do 20,0 km4,30 zł2,15 zł
powyżej 20,0 km5,00 zł2,50 zł

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl