Kategoria Dane statystyczne

Więcej zameldowanych na pobyt stały. Kilkadziesiąt nowych domów

Na koniec grudnia 2020 roku Gostyń liczyła 4268 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały – wynika z informacji Urzędu Stanu Cywilnego w Wyrach. To o 108 więcej niż rok temu. Z kolei całą gminę Wyry zamieszkiwało 8357 osób, czyli o 169 więcej. Wzrosty jak co roku wiążą się w dużej mierze z zasiedlaniem nowo powstałych budynków.

Noworoczne statystyki. Przybywa mieszkańców i nowych domów

W nowy rok miejscowość Gostyń weszła licząc dokładnie 4160 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały – wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Wyrach na dzień 31 grudnia 2019 roku. To o 113 mieszkańców więcej niż rok temu. Z kolei całą gminę Wyry na koniec 2019 roku zamieszkiwało 8188 osób, czyli o 158 więcej niż na koniec 2018 roku.

Ponad połowa mieszkańców gminy Wyry mieszka w Gostyni

Pod koniec 2018 roku gmina Wyry liczyła ponad 8 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, z czego ponad połowa zameldowana była w miejscowości Gostyń – wynika z noworocznej statystki Urzędu Stanu Cywilnego w Wyrach. Według danych na dzień 31 grudnia ub.r. w Gostyni zameldowanych było 4047 mieszkańców (+83 rok do roku), a w sąsiednich Wyrach 3983 mieszkańców…

W Gostyni mieszka ponad 4 tys. osób. Dane za trzeci kwartał roku

Po tym jak Gostyń przewyższyła w ubiegłym roku Wyry (siedzibę gminy) pod względem liczby mieszkańców, w trzecim kwartale bieżącego roku dokonał się kolejny ważny etap na drodze jej rozwoju. Jak wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Wyrach, na dzień 30 września w Gostyni było zameldowanych już ponad 4 tys. mieszkańców.…

Gostyń na prowadzeniu. W tym roku ponad 4 tys. mieszkańców?

Jak wskazują najnowsze dane Urzędu Stanu Cywilnego, miniony rok zamknął się dla Gostyni wyjątkowo optymistycznie. Na dzień 31 grudnia 2017 roku miejscowość liczyła 3964 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, to o 107 mieszkańców więcej niż przed rokiem. Dla porównania w sąsiednich Wyrach, siedzibie gminy, na koniec grudnia ub.r. mieszkało 3931 osób, to o 40 osób…

Gostyń ma więcej mieszkańców niż Wyry. Przełom nastąpił w połowie roku

W ostatnich tygodniach Gostyń osiągnęła kolejny kamień milowy. Jak wynika z danych miejscowego Urzędu Stanu Cywilnego, w naszej miejscowości na dzień 31 sierpnia 2017 roku było zameldowanych więcej osób niż w sąsiednich Wyrach – siedzibie gminy. W Gostyni na pobyt stały zameldowanych było na ten dzień 3938 osób, a w Wyrach 3927 osób, o 11 więcej.…