Blisko połowa nieruchomości w gminie figuruje w bazie CEEB

Już tylko do końca czerwca właściciele i zarządcy nieruchomości, w których użytkowane są źródła ciepła uruchomione przed 1 lipca 2021 roku mają czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do tej pory obowiązek ten wypełniono dla 48% nieruchomości znajdujących się w granicach gminy Wyry.

Właściciele domów mają nowy obowiązek
Baza CEEB została uruchomiona rok temu w dniu 1 lipca 2021 roku, a jej celem jest zebranie z terytorium całego państwa dokładnych informacji na temat stosowanych w budynkach systemów ogrzewania tak, aby na tej podstawie w przyszłości mogły być kreowane np. kolejne programy dotyczące przeciwdziałania niskiej emisji.

Od chwili uruchomienia CEEB właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek składania deklaracji dotyczących użytkowanych w budynkach kotłach. W przypadku starych instalacji – uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku – termin na złożenie deklaracji ubiega 30 czerwca 2022 roku. Z kolei zupełnie nowe instalacje – uruchomione po 1 lipca 2021 roku – właściciele i zarządcy muszą zgłaszać do 14 dni od uruchomienia.

Ile deklaracji już złożono?
Według danych na dzień 2 czerwca 2022 roku w gminie Wyry obowiązek ten został wypełniony dla 1254 z 2561 punktów adresowych znajdujących się w Gostyni i Wyrach. Poziom wypełnienia bazy CEEB wynosi obecnie dla gminy 48%.

Liczba punktów adresowychLiczba punktów adresowych z co najmniej 1 złożoną deklaracjąPoziom wypełnienia bazy CEEB
2561125448%
źródło: Ranking gmin wg. danych na dzień 2 czerwca 2022, godz. 07:00

Taki poziom wypełnienia plasuje gminę na 36 miejscu listy rankingowej dla województwa śląskiego. Najlepsze gminy w województwie zgłaszają wypełnienie na poziomie 60%.

Jak złożyć deklarację do CEEB?
Deklarację można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej za pośrednictwem Urzędu Gminy Wyry. W dokumencie należy wymienić wszystkie źródła ciepła wykorzystywane w danym domu zgodnie ze stanem faktycznym. Wprowadzone informacje będzie mógł później zweryfikować m.in. kominiarz i osoba przeprowadzająca kontrolę w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych lub gospodarowania odpadami komunalnymi.

Formularz obejmuje podstawowe dane dotyczące właściciela lub zarządcy budynku, dane adresowe nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za uchylenie się do tej czynności grozi grzywna wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Więcej informacji na temat nowego obowiązku i CEEB można znaleźć tutaj.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl