Bohaterom poległym w wojnie obronnej na Śląsku

2 września kombatanci i mieszkańcy województwa spotkali się przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku w Gostyni, aby wspólnie uczcić pamięć żołnierzy poległych podczas walk na polach gostyńskich w pierwszych dniach września 1939 roku.

Oficjalnego otwarcia uroczystości w 76 rocznicę wojny obronnej na Śląsku dokonała Wójt Gminy Wyry, pani Barbara Prasoł.

– W dniu 2 września 1939 roku na Odcinku Umocnionym „Mikołów” trwały zacięte walki pomiędzy atakującym siły polskie niemieckim Śląskim VIII Korpusem Armijnym i broniącymi się tutaj jednostkami Grupy Operacyjnej „Śląsk” ze składu Armii Kraków. Trudno dziś wyobrazić sobie wydarzenia, jakie się tu rozegrały przed 76-ciu laty. To własnie te okoliczne pola i lasy, były tłem dla krwawych walk na początku Kampanii Wrześniowej. Żołnierze 73 Pułku Piechoty okazali wielki hart ducha, patriotyzm i przywiązanie do wolności. Oddali ojczyźnie to, co najcenniejsze – własne życie. Aby pamieć o bohaterach walczących w wojnie obronnej Polski nie zaginęła, a ich przelana krew nigdy nie została zapomniana, organizujemy te uroczystości – powiedziała Wójt Gminy Wyry.

Homilię wygłosił ksiądz proboszcz Rafał Październiok, Dziekan Dekanatu Łaziska
Homilię wygłosił ksiądz proboszcz Rafał Październiok, Dziekan Dekanatu Łaziska

Głównym punktem uroczystości była msza św. polowa w intencji poległych, której przewodniczył ks. Jan Podsiadło, proboszcz parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Gostyni. Homilię wygłosił Dziekan ks. Rafał Październiok, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni. Wśród koncelebransów był emerytowany ks. Jerzy Hojka i ks. Adam Kiedrzyn. W uroczystej mszy św. uczestniczył ks. mjr Kornel Undas, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie, a także ks. por. Marcin Konieczny, Kapelan Wojsk Specjalnych, który również zwrócił się do zebranych podczas homilii. Uroczystą mszę św. uświetnił Chór „Zorza” z Domu Kultury w Gostyni pod dyrekcją Liliany Czajkowskiej oraz Chór „Echa Matry” z Recsk na Węgrzech pod dyrekcją Zuzanny Vajk.

Okolicznościowe wystąpienie w tym roku wygłosił pan Jarosław Ptaszkowski, krewny poległego w bitwie ppłk-a Władysława Kiełbasy. Następnie zaprezentowany został utwór Karola Ptaszkowskiego pt. „Ostatni bój pułkownika Władysława Kiełbasy 02.09.1939r.” w wykonaniu Henryka Piróga i Jarosława Tomalika z Oświęcimskiego Centrum Kultury. W tej części uroczystości zostały ponadto wręczone wyróżnienia za wieloletnią współpracę przy obchodach rocznicowych. Medalem „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” w tym roku zostali wyróżnieni:

Pani Magdalena Kocima
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach
Pan Jarosław Ptaszkowski
Krewny ppłk. Władysława Kiełbasy, który walczył na tym terenie i tutaj zginął w 1939 r.
Pan Henryk Piróg
Odtwórca utworu dziękczynnego bohaterów września „Ostatni bój pułkownika Władysława Kiełbasy”
Pan Jarosław Tomalik
Odtwórca utworu dziękczynnego bohaterów września „Ostatni bój pułkownika Władysława Kiełbasy”
Pan mjr Arkadiusz Bartnik
Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach
Pan Janusz Dziewior
Z-ca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach ds. Techniczno-Organizacyjnych

Medale zostały wręczone przez Prezesa Śląskiego Zarządu Województwa ZKRPiBWP Włodzimierza Czechowskiego, Wiceprezesa Eugeniusza Jarguza oraz Wiceprezesa Stanisława Piaseckiego.

medalem za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych została wyróżniona m.in. pani Magdalena Kocima, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach
Medalem została wyróżniona pani Magdalena Kocima, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach

Na zakończenie uroczystości mjr Akadiusz Bartnik odczytał Apel Pamięci, po którym żołnierze oddali salwę honorową. Następnie wszystkie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku.

W uroczystościach przed pomnikiem udział wzięli m.in. kombatanci, przedstawiciele wojska, władz samorządowych z powiatu mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego i miasta Tychy. Ważnymi uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół w Gostyni, dla których spotkanie z kombatantami było pierwszą lekcją historii w nowym roku szkolnym. Wśród zebranych nie zabrakło także mieszkańców gminy.

Kompanię honorową, poczet sztandarowy i flagowy oraz posterunek honorowy wystawił 6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego z Gliwic. Uroczystości asystowała Orkiestra Wojskowa z Bytomia pod dowództwem kapelmistrza st. chor. Sztab. Pawła Szczota. Nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości czuwali strażacy z OSP Gostyń i funkcjonariusze mikołowskiej policji.

Organizatorem obchodów wrześniowych była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach i Urząd Gminy Wyry.

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gostyni
Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gostyni
Orkiestra Bytom
Orkiestra Wojskowa z Bytomia, na drugim planie 6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego z Gliwic
Orkiestra Wojskowa z Bytomia
Orkiestra Wojskowa z Bytomia
Pomnik Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku
Pomnik Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku
Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl